Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Video
 UPRAVA ZA ŠUME
 Lovačke pesme
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 Traži
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Da li mislite da će izbor Dragana Šormaza za predsednika LSS popraviti stanje u lovstvu Srbije, u LSS i u odnosima izmedju lovačkih saveza?

Stanje će se popraviti
Stanje će se popraviti
8% [10 Glasa]

Biće još lošije stanje
Biće još lošije stanje
33% [42 Glasa]

Neće se ništa promeniti
Neće se ništa promeniti
46% [58 Glasa]

Ne zanima me
Ne zanima me
13% [17 Glasa]

Glasova: 127
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 27.01.2014. 00:09

Arhiva anketa
REKLAME
POMOĆ POPLAVLJENIMA

REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije

Stolarska radionica DESPOT

Akcija prodaje slika na www.naiva.rs


LU FAZAN DOBOJ

INTERMAKER
Galerija
NKP
NKP
Lovački kerovi
Vreme
Dobrodošli
Dobrodošli na lovački portal Srbijalov
Ovo je mesto za sve ljubitelje lova, prirode i druženja.
Cilj nam je da postanemo deo Vaše "lovačke opreme"
i da bez nas ne krećete u lov!

Zajedničko interesovanje, mnoštvo ilustrovanih i korisnih informacija, mišljenja i diskusije članova mogu nas samo učiniti boljim lovcima i zaljubljenicima u prirodu.

Postanite i Vi član lovačkog portala SRBIJALOV bez ikakve naknade!
Legalizacija oružja - akcija MUP
Legalizacija oružja - akcija MUP

MUP Srbije: akcija informisanja gradjana o legalizaciji oružja

Kako prenosi novosadski Radio 021, u nekim mestima Vojvodine MUP Srbije će održati akciju informisanja gradjana o postupku legalizacije oružja. Vrlo dobra akcija MUP Srbije, putem koje će nadležni iz MUP promovisati ovu korisnu akciju gradjanima, putem informativnih pultova nanajprometnijim ulicama u gradovima! Ovo je novitet u pristupu, do sada nije bilo slične akcije, i smatramo da ovakav nastup nadležnih treba pozdraviti.

Vest Radija 021 prenosimo u celosti:

O legalizaciji oružja u ponedeljak u Zmaj Jovinoj

Policijska uprava u Novom Sadu će u ponedeljak, 4. maja, na početku Zmaj Jovine ulice postaviti štand na kojem građani neće moći da predaju oružje, ali će dobiti sve potrebne informacije o načinu na koji mogu, bez pitanja o poreklu i bez krivične odgovornosti, registrovati ili predati nelegalno oružje.

Ove aktivnosti sprovode se u akciji MUP-a, Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, Centrom za kontrolu lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi i Evropskom unijom, a radi se o promociji zakonske legalizacije oružja, koja će trajati tri meseca, počev od  4. marta 2015. godine.

Narednog dana, 5. maja, štand će biti postavljen u Bačkoj Palanci, na uglu ulica Žarka Zrenjanina i kralja Petra Prvog.

U sredu, 6. maja, informacije o zakonskoj legalizaciji oružja moći će da dobiju građani Vrbasa, na Trgu Nikole Pašića, ispred zgrade Skupštine opštine.

Pomenute akcije počinju u 11, a završavaju se u 14 časova.

 

Izvor: http://www.021.rs
Pismo predsednika LSV Milovančeva
Pismo predsednika LSV Milovančeva

LSV: Predsednik Milovančev uputio pismo za LU koja nisu u članstvu saveza

Krajem prethodne sedmice predsednik LSV Aleksandar Milovančev je uputio cirkularno pismo na adrese šest LU koja trenutno nisu u sastavu LSV. U pismu su konstatovani neki problemi u radu LSV koji su verovatno znatno doprineli da se tih šest LU odluči za samostalan nastup, bez članstva u savezu. Takodje, u pismu se pozivaju tih šest LU da se započne sa razgovorima koji bi rezultirali njihovim povratkom u članstvo saveza.

Tekst pisma Aleksandra Milovančeva prenosimo u celini:

LOVAČKIM UDRUŽENJIMA U APATINU, PANČEVU, SENTI, TITELU, ŽABLJU I NOVOM SADU

Dragi prijatelji,

Na upravo održanoj izbornoj Skupštini našeg Saveza snažno i nedvosmisleno istaknuto je da su nam potrebne promene; naša udruženja i članstvo zahtevaju jeftiniju upravu, nižu članarinu, kontrolu i ukidanje nepotrebnih troškova, efikasnije demokratske forme odlučivanja i stalni, jasan uvid u zajedničke poslove, zaštitu i ostvarenje interesa svih članova našeg Saveza, saradnju sa drugim lovačkim organizacijama, skladne odnose u lovačkim savezima Vojvodine i Srbije. Lovci su zahtevali da im vodjstvo služi, a ne da se otudjuje od njih i da svoje lične interese suprotstavlja interesima većine.

Na tim osnovama, sa takvim programom, kandidovao sam se za predsednika Lovačkog saveza Vojvodine i dobio nedvosmisleno poverenje dvotrećinske većine delegata izborne skupštine LSV.

Obećao sam da ću učiniti sve što je potrebno da bih stvorio atmosferu u kojoj će biti moguće da se lovačka udruženja iz Apatina, Pančeva, Sente, Titela, Žablja i Novog Sada vrate pod okrilje Lovačkog saveza Vojvodine – da tu ponovo nadju mesto koje im pripada; da im se vrate sva prava i da sva vojvodjanska udruženja preuzmu srazmeran deo odgovvornosti u upravljanju našim zajedničkim organima.

Podrška koju sam dobio kao kandidat za predsednika pokazuje da Vaš povratak u okrilje LSV želi i očekuje ogromna većina lovaca u Vojvodini. Delegati Skupštine su Vas pozvali da se vratite, a ja to želim od srca da sprovedem.

Nameravam da sa Vama pričam o uslovima koje treba ispuniti da bi lovačka organizacija u Vojvodini ponovo bila jedinstvena i skladna cleina u kojoj svi dobronamerni članovi nastoje da postignu opšte dobro za lovce u Vojvodini.

Predlažem i pozivam Vas da se dogovorimo kako ćemo i gde razgovarati o uslovima pod kojima ste spremni i voljni da se vratite pod okrilje našeg Saveza.

U Novom Sadu, 24. aprila 2015.

Završena izborna SKupština LSV

Izborna Skupština LSV: Novi Predsednik LSV je Aleksandar Milovančev!

Evo telegrafskog izveštaja sa današnje izborne SKupštine LSV:

Za novog predsednika LSV izbaran je Aleksandar-Bata Milovančev sa 60 glasova, dok je njegov protivkandidat, dosadašnji predsednik Milan Pažin osvojio 34 glasa

Za zamenika predsednika LSV izabran je Miloš Beuković sa 51 glasom, dok je protivkandidat Sanja Momčilović-Bognič osvojila 43 glasa.

Za predsednika Skupštine LSV izabran je Dragan Gutić iz Šida, jednoglasno, jer je prethodni predsednik skupštine Ferenc Irmenji povukao kandidaturu!

U obraćanju Skupštini LSV nakon izbora novi predsednik Milovančev je izrazio zadovoljstvo što je rad skupštine protekao u dobroj atmosferi, zahvalio se Milanu Pažinu na korektnoj izbornoj utakmici i pozvao ga da i dalje pomaže savezu. Potom je izrazio veliko žaljenje što Sanja Momčilović-Bognič nije uspela da prodje kao kandidat za zamenika, ali je Milovančev ipak u svom govoru na kraju kurtoazno čestitao Beukoviću na izboru za svog zamenika.


Srbijalov Admin Tim čestita izabranima, sa željom da ova garnitura rukovodstva LSV bude bolja i uspešnija od prethodne.

Više detalja o dešavanjim oko i tokom izborne Skupštine LSV mžete pročitati na temi 'Šta se dešava u LSV', klikom na link: http://www.srbijalov.com/forum/viewthread.php?thread_id=978&rowstart=3600

Izbori u LSV: Sanja protvi Miloša
Izbori u LSV: Sanja protvi Miloša

Novosadski list 'Dnevnik' je doneo članak koji se takodje dotiče aktuelne teme oko izbora u Lovačkom savezu Vojvodine. Članak prenosimo u integralnom obliku, a fotografija je iz arhive Srbijalov portala.

DVA KANDIDATA ZA ZAMENIKA PREDSEDNIKA LSV

Sanja protiv Miloša

Pored 'bitke' za prvog čoveka Lovačkog saveza Vojvoine, vrlo zanimljivi će biti i izbori za zamenika predsednika LSV. Kandidati su aktuelni zamenik, dr Miloš Beuković, dok je protivkandidatkinja priznati medjunarodni kinološki sudija i prva žena potpredsednik nekog lovačkog udruženja u Srbiji, Sanja Momčilović-Bognič.

Dr Beuković je u poslednjih nekoliko godina bio prvo predsednik, zatim i zamenik predsednika vojvodjanskog Saveza. Na čelu je LU 'Sremac' iz Rume.

Sanja Momčilović-Bognič važi za uspešnog lovnog radnika. Osnivač je i predsednica prvog Damskog lovačkog kluba u Srbiji, a od prošle godine član UO LSS.

Izbori u LSV: predstavljanje Aleksandra-Bate Milovančeva
Izbori u LSV: predstavljanje  Aleksandra-Bate Milovančeva

Novosadski list 'Dnevnik': intervju sa Aleksandrom-Batom Milovančevim, kandidatom za predsednika LSV

DR ALEK­SAN­DAR MI­LO­VAN­ČEV,  KAN­DI­DAT ZA PRED­SED­NI­KA LSV

Manji troškovi, za­u­sta­vi­ti pro­pa­da­nje lo­vi­šta

Dr Alek­san­dar Mi­lo­van­čev, du­go­go­di­šnji lo­vac, po­zna­ti kar­di­o­hi­rurg i ak­tu­el­ni di­rek­tor Lu­ke No­vi Sad, na­ći će se na su­bot­njoj Skup­šti­ni na me­stu kan­di­da­ta za no­vog pred­sed­ni­ka Lo­vač­kog sa­ve­za Voj­vo­di­ne. On sma­tra da u ru­ko­vo­dje­nju sa­ve­zom voj­vo­djan­skih lo­va­ca ima mno­go me­sta za na­pre­dak, za ma­nju čla­na­ri­nu i bo­lje upra­vlja­nje od do­sa­da­šnjeg.

Ka­ko oce­nju­je­te rad LSV u pret­hod­nom pe­ri­o­du i šta kon­kret­no za­me­ra­te?

 - Pre sve­ga za­me­ram ne­tran­spa­rent­nost u po­slo­va­nju. Ne­ja­sno je, re­ci­mo, da ako je za osi­gu­ra­nje lo­va­ca upla­će­no iz­me­dju 1.200.000 i 1.300.000 di­na­ra, gde je za­vr­šio osta­tak nov­ca, ako je od čla­na­ri­ne za tu na­me­nu iz­dvo­je­no 1.571.000 di­na­ra? Za tro­ško­ve go­ri­va je, na pri­mer, pred­vi­dje­no 500 hi­lja­da di­na­ra, a po­tro­še­no je sko­ro du­plo vi­še. Po­sta­vlja se pi­ta­nje za­što je za po­prav­ku „ško­de fa­bi­je“ po­tro­še­no 287.000 di­na­ra, da bi ona po­sle sa­mo par me­se­ci pro­da­ta za 200.000 di­na­ra. Ta­ko­dje, na je­di­noj te­le­fon­skoj sed­ni­ci je od­lu­če­no da se „ško­da ok­ta­vi­ja“ ku­pi za 16.000 evra, i to bez skup­štin­ske od­lu­ke, Uprav­ni od­bor ne­ma pra­vo da o to­me od­lu­ču­je.  Ima još ta­kvih pri­me­ra.

Da li sma­tra­te da je čla­na­ri­na od 1.400 di­na­ra LSV-u pri­me­re­na tre­nut­noj eko­nom­skoj si­tu­a­ci­ji?

 - Ni­je. Za nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje Sa­ve­za do­voljno je ma­nje nov­ca. U ovom mo­men­tu, bez de­talj­ne ana­li­ze, ne mo­gu i ne že­lim da li­ci­ti­ram sa ci­fra­ma, ali sam ube­djen da čla­na­ri­na mo­že i mo­ra da bu­de znat­no ni­ža. Mi­slim  da mo­že da ide is­pod 1.000 di­na­ra.

Šta sma­tra­te da su naj­ve­ći pro­ble­mi srp­skog lov­stva i ka­ko ih tre­ba re­ša­va­ti?

 - No­vac, ume­sto za dru­ge svr­he, tre­ba ula­ga­ti u lo­vi­šta. U svim fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma LSV nig­de ni­sam vi­deo da je ne­što ulo­že­no u lo­vi­šta. Sta­ni­šta za di­vljač su pot­pu­no uni­šte­na i to­me se od­lučno mo­ra sta­ti na put. Mno­ge re­mi­ze su bes­prav­no raz­o­ra­ne i de­va­sti­ra­ne, upo­tre­ba pe­sti­ci­da je ne­kon­tri­lo­sa­na i za di­vljač po­gub­na, taj­ku­ni ca­ru­ju i ni­ko im ne sta­je na put... Ja sam spre­man da dam sve od se­be i is­ko­ri­stim sav svoj uti­caj da se ta­kvo sta­nje okon­ča. Ako ne­ma dru­gih re­še­nja -  i naj­stro­ži­jim ka­žnja­va­njem svih ko­ji ne po­štu­ju pro­pi­se. Ta­ko­dje, tre­ba raz­mi­sli­ti o  us­po­sta­vlja­nju je­din­stve­ne po­ljo­ču­var­ske slu­žbe, ta­kva re­še­nja su se u ne­kim evrop­skim ze­mlja­ma po­ka­za­la kao pun po­go­dak.

Ako bu­de­te iza­bra­ni za pred­sed­ni­ka LSV, šta će bi­ti Va­ši pr­vi po­te­zi?

 - Kao pr­vo, od­mah ću se od­re­ći bi­lo ka­kvih pri­vi­le­gi­ja, dnev­ni­ca, ko­ri­šće­nja slu­žbe­nog vo­zi­la i slič­no. Dru­go, no­vac ko­ji tre­ba da pre­o­sta­ne od sma­nje­nih tro­ško­va, a to bi mo­glo da bu­de iz­me­dju če­ti­ri i pet mi­li­o­na di­na­ra, tre­ba vra­ti­ti lo­vač­kim udru­že­nji­ma. Kao što sam re­kao u od­go­vo­ru na va­še pret­hod­no pi­ta­nje, svim si­la­ma ću kre­nu­ti u bit­ku da se za­u­sta­vi pro­pa­da­nje voj­vo­djan­skih lo­vi­šta i uni­šta­va­nje ži­vot­ne sre­di­ne.  Ta­ko­dje, mak­si­mal­no ću se za­la­ga­ti za iz­me­nu ne­kih pro­pi­sa, me­dju pr­vi­ma da se do­zvo­li iz­no­še­nje me­sa di­vlja­či  - 10 ki­lo­gra­ma po lov­cu u pri­ruč­nom fri­ži­de­ru. To bi pri­vu­klo vi­še stra­nih tu­ri­sta.

D. Kne­žić

Izbori u LSV: predstavljanje M. Pažina
Izbori u LSV: predstavljanje M. Pažina

Novosadski list 'Dnevnik': intervju sa Milanom Pažinom povodom izbora u LSV

MI­LAN PA­ŽIN, AK­TU­EL­NI PRED­SED­NIK LSV

Ura­di­li smo do­sta do­brih stva­ri

Ak­tu­el­ni pred­sed­nik Lo­vač­kog sa­ve­za Voj­vo­di­ne i pred­sed­nik LU iz Zre­nja­ni­na, Mi­lan Pa­žin, na su­bot­njoj Skup­šti­ni po­no­vo će bi­ti kan­di­dat za pred­sed­ni­ka. Ge­ne­ral­no, on sma­tra da je LSV u pret­hod­nom pe­ri­o­du do­bro ra­dio.

* Ka­ko oce­nju­je­te rad LSV u pret­hod­nom pe­ri­o­du?

 - Po­zi­tiv­no ga oce­nju­jem i mi­slim da smo ura­di­li do­sta do­brih stva­ri. Po­sta­vljen je te­melj za raz­voj do­ma­ćeg lov­stva u na­red­nim go­di­na­ma. Kon­kret­no, u pu­noj me­ri je pri­me­njen Za­kon o di­vljči i lov­stvu, usta­no­vlje­na su lo­vi­šta, bez ob­zi­ra na ne­ko­li­ko pri­med­bi na ni­ho­ve gra­ni­ce. LSV je znat­no uti­cao na ospo­so­blje­nje struč­nih ka­dro­va za rad u LU i lo­vo­ču­var­skoj slu­žbi. Uti­ca­li smo i da se oču­va Lo­vač­ki sa­vez Sr­bi­je, jer pre­va­zi­dje­ni su du­go­go­di­šnji ne­spo­ra­zu­mi iz­me­dju dva sa­ve­za. Ta­ko­dje, usvo­jen je no­vi Sta­tut LSS u kom je tačno de­fi­ni­san po­lo­žaj LSV, kao neo­dvo­ji­vog de­la na­ci­o­nal­nog sa­ve­za.

* Da li ste s ne­čim even­tu­al­no ne­za­do­voljni?

 - Je­sam, a to je ne­do­sta­tak in­for­ma­ci­ja. Pri tom mi­slim na ge­ne­ral­no in­fo­ri­sa­nje ši­re jav­no­sti o to­me šta ra­di LSV. Imam uti­sak da gu­bi­mo bit­ku sa ne­kim NVO, ko­je zo­vu „ze­le­ni“, ko­ji nas lov­ce če­sto bez ika­kvih ar­gu­me­na­ta na­pa­da­ju.

 * Da li sma­tra­te da je čla­na­ri­na od 1.400 di­na­ra LSV-u pri­me­re­na tre­nut­noj eko­nom­skoj si­tu­a­ci­ji?

- To je pi­ta­nje ko­je se sva­ke go­di­ne po­sta­vlja, ali tre­ba zna­ti smo i Uprav­ni od­bor i ja uvek bi­li otvo­re­ni za sve pred­lo­ge udru­že­nja. Vi­si­na čla­na­ri­ne je ono­li­ka ko­li­ko je ve­ći­na voj­vo­|an­skih LU tra­ži­la. Po­sto­ja­la je mo­guć­nost da iz­nos bu­de du­plo ma­nj, bez no­vi­na, osi­gu­ra­nja, plan­skih do­ku­me­na­ta... Svi su se na Skup­šti­ni opre­de­li­li da se sve fi­nan­si­ra.

* Šta sma­tra­te da su naj­ve­ći pro­ble­mi srp­skog lov­stva i ka­ko ih tre­ba re­ša­va­ti?

 - Za­kon o di­vlja­či i lov­stvu ima mno­go ne­do­sta­ta­ka i tu su naj­ve­ći pro­ble­mi. Ne tre­ba do­no­si­ti no­vi ZODL, ali ovaj tre­ba me­nja­ti, kao i mno­ge pra­vil­ni­ke. Za­kon na­me­će ve­li­ke fi­nan­sij­ske na­me­te ko­ri­sni­ci­ma lo­vi­šta.  Ta­ko­dje, Za­kon o ve­te­ri­ni je iz­u­zet­no pro­ble­ma­ti­čan i ne­e­fi­ka­san zbog na­či­na na ko­ji tre­ti­ra me­so di­vlja­či. Pro­ble­me ima­ju i ko­ri­sni­ci lo­vi­šta ka­da su u pi­ta­nju šte­ta na di­vlja­či, šte­te na use­vi­ma od di­vlja­či.

* Ako po­no­vo bu­de­te iza­bra­ni za pred­sed­ni­ka, šta će bi­ti Va­ši pr­vi po­te­zi?

 - Od­mah ću kre­nu­ti da, ko­li­ko je u mo­joj mo­ći, uti­čem na iz­me­ne ZODL. Dru­gi za­da­tak će bi­ti pod­mla­dji­va­nje lo­vač­ke sce­ne, ka­ko bi što vi­še mla­dih bi­lo ospo­so­blje­no da su­tra pre­u­zme bri­gu o lov­stvu. Či­nje­ni­ca je da član­stvo opa­da, pa pre­ko Ko­mi­si­je za pod­mla­dak LSV že­li­mo da po­ra­di­mo na ve­ćoj afir­ma­ci­ji lov­stva u osnov­nim i sred­njim ško­la­ma, da se vi­še ra­di sa lo­vač­kim pod­mlat­kom... Za­do­vo­ljan sam ka­ko se ra­di u lov­nom stre­lja­štvu i ki­no­lo­gi­ji i tu tre­ba na­sta­vi­ti kao i do sa­da.

D. Kne­žić

Uskršnja čestitka

Свим члановима и гостима Србијалов ловачког портала православне вероисповести честитамо наступајуће Ускршње празнике са традиционалним поздравом

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

 

Србијалов Админ Тим

Poslednja aktivna Forum tema
  Tema Pogledano Odgovori Poslednji upis
Kako se boriti protiv KRPELJA
KINOLOGIJA
71489 260 Acke
04.05.2015. 11:48 Poslednji upis
Varaličarenje
RIBOLOV - rečni, morski itd.
66859 738 Podunavac
04.05.2015. 10:22 Poslednji upis
Lovačke čeke
PREDSTAVI SVOJE CARSTVO
139247 387 Podunavac
04.05.2015. 10:17 Poslednji upis
Drugi pišu...
SVAŠTARA
48016 1244 Podunavac
04.05.2015. 01:59 Poslednji upis
Lov na srndaća
LOV NA KRUPNU DIVLJAČ
565597 1713 Kile_
03.05.2015. 23:54 Poslednji upis
Mauser
KARABINI
8567 182 ssekir75
03.05.2015. 23:38 Poslednji upis
Dobar nož
OPREMA
335574 1814 velja
03.05.2015. 23:37 Poslednji upis
Lisica
LOV PREDATORA
490425 3571 IvicaL
03.05.2015. 23:26 Poslednji upis
LOVAČKA OPREMA
PRODAJEM
85153 82 sheytan
03.05.2015. 21:43 Poslednji upis
Potrebna pomoć!
SVAŠTARA
5288 161 Lala
03.05.2015. 21:42 Poslednji upis
Izložbe i utakmice pasa
KINOLOGIJA
103935 654 dr NM
03.05.2015. 13:40 Poslednji upis
Dozvola za pušku
LOVCI POČETNICI
107841 611 tomo vrbas
02.05.2015. 17:21 Poslednji upis
Malo smeha nije na odmet!
SVAŠTARA
23947 474 bogoljub
02.05.2015. 14:03 Poslednji upis
DODELA LOVIŠTA U SRBIJI
LOVAČKA UDRUŽENJA
417 9 tomo vrbas
02.05.2015. 12:43 Poslednji upis
Srpski gonič
KINOLOGIJA
101824 1468 Neca92
02.05.2015. 11:04 Poslednji upis
Reklama
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV

PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.

Online korisnici
Online gostiju: 34
Online članova: 0


Ukupno članova: 3,862
Najnoviji član: Petar Lovac

Kalendar
<< Maj 2015 >>
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rođendani Rođendan(i):
Pričaonica
Morate se ulogovati pre slanja poruke.


mrwa22250
02.05.2015. 11:00

Hvala ekipa,uh jbt dogodine menjam cetvrtu banku,omatorilo se Stari


Podunavac
02.05.2015. 02:53

Срећан рођендан и младом колеги Алексу. Да још много година ловиш. Rodjendan iveli 3
Podunavac
02.05.2015. 02:08

Земара срећан рођендан и да их још много прославиш у срећи, здрављу и весељу. Rodjendan iveli 3
davorcalic
01.05.2015. 21:36

Rodjendan Kolegama srećan rođendanac....


bogoljub
01.05.2015. 21:07

Koleginici i kolegama srecan rodjendan Rodjendan


alex
01.05.2015. 19:38

Uvala izvolte na tortu ja mesiooo


golf071
01.05.2015. 19:30

Rodjendan iveli mrwo i ostali.


Zoran Zoli
01.05.2015. 17:25

Koleginici i kolegama srecan rodjendan , Mrvici najveci pozdrav Rodjendan iveli


arnotije
01.05.2015. 10:39

Koleginice i kolege Rodjendan


DakiNS
01.05.2015. 06:30

Svim koleginicama i kolegama srećan rođendan i Praznik Rada! Srbijalov

46,479,995 posete www.srbijalov.com - www.srbijalov.rs - www.srbijalov.info - www.srbijalov.org