Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Obaveštenje Uprave za šume!


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Obaveštenje Uprave za šume!
Obaveštenje Uprave za šume!

 

 КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи (,,Службени гласник” РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10), а у вези члана 92. и 93. Закона о дивљачи и ловству (,,Службени гласник” РС, бр. 18/10), Директор Управе за шуме, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је својим решењем образовао комисију која је извршила надзор над радом једног од корисника ловишта на територији Републике Србије.

Приликом вршења надзора установљено је следеће:

1. На основу Одлуке Управног одбора корисника ловишта утврђена је наплата трошкова појединачне набавке ловне карте по цени од 2.000,00 динара (ловна карта по цени од 1.000,00 дин и услуга за издавање ловне карте ловцима по цени од 1.000,00 дин).

2. Комисија за надзор је констатовала да корисник ловишта није поступио у складу са захтевом Министарства и није доставио Извештај корисника ловишта за ловну 2011/2012. и 2012/2013. годину, осим копија евиденција за ловну 2012/2013. годину (без икаквог пропратног акта), чиме је корисник ловишта прекршио одредбе члана 41. став 4. Закона који прописује да је корисник ловишта дужан да на захтев надлежног министарства поднесе извештаје, за шта је чланом 104. тачка 10. Закона прописана казна од 500.000 до 1.000.000 динара.

3. У вези извршења уплате накнаде за коришћење ловостајем заштићене дивљачи Комисија је констатовала да корисник ловишта није поступио у складу са чланом 80. став 3. Закона, јер није до 15. априла текуће године уплатио део накнаде од 30%.

4. При анализи планских докумената за газдовање ловиштем, констатована су драстична одступања између фондова дивљачи приказаних у годишњим плановима газдовања ловиштем, у односу на Ловну основу, а нарочито за ситну дивљач.

5. Приликом увида у блокове дозвола за лов, извештаја о извршеном лову, пропратница и евиденција, утврђено је да је поступак писања, издавања и вођења наведених ловних докумената вршен у супротности са законским прописима и да су лица, овлашћена од стране корисника ловишта за издавање ових докумената, починила грубе грешке, за шта ће се, против истих, тражити покретање поступка за утврђивање одговорности.

Комисија је, за све уочене неправилности, уз одговорност стручног лица, поставила питање одговорности и лица која обављају одговорне функције у управљачким органима корисника ловишта, лица које је израдило годишње планове газдовања којима су пројектовани далеко мањи фондови ситне дивљачи од оних који су планирани у ловној основи, као и ловног инспектора који је надлежан за надзор над спровођењем планских докумената.

Разлике између Ловне основе и годишњих планова газдовања, у вези података о бројним стањима дивљачи, као и о коришћењу ловостајем заштићених врста дивљачи у ловишту, које је Комисија утврдила, говоре о томе да је корисник ловишта у протеклом периоду, имао проблеме у газдовању ловиштем, како због несавесног рада стручне службе корисника ловишта и управљачких органа, тако и због веома дискутабилне процене бројности дивљачи приликом планирања, односно нестручног планирања и

пројектовања планских докумената, а могуће и због намерног умањивања прихода од коришћења природног богатства, као и могућег неевидентираног незаконитог лова.

Посебно је индикативно да нико од наведених лица није дао никакво стручно образложење за приказивање таквог стања, нити је покренут поступак израде ревизије ловне основе ради усклађивања са стварним стањем у ловишту.

Из изнетог, јасно се може утврдити постојање одговорности за све утврђене пропусте и непрописне радње, како од стране управљачких органа корисника ловишта тако и од стране стручног лица, који својом лиценцом одговара за свој рад.

О свим утврђеним чињеницама, а нарочито о нестручном, непрофесионалном и неодговорном раду Стручне службе корисника ловишта, чланови комисије су известили директора Управе за шуме и предложили му да се о утврђеним неправилностима у раду Стручне службе обавести и Ловачка комора Србије, као и да се против корисника ловишта и лица за која се сумња да су солидарно одговорна за уочене пропусте, покрену одређени поступци за утврђивање одговорности.

На основу наведеног, а у складу са одредбом члана 47. став 1. тачка 4. Закона о државној управи (,,Службени гласник” РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10), свим корисницима ловишта на територији Републике Србије, налаже се да:

- уколико су доделу ловних карата ловцима вршили на начин описан у тачки 1. овог дописа, по хитном поступку обуставе такве радње, пониште одлуке о утврђивању наплата трошкова појединачне набавке ловне карте, као и да врате противправно присвојена средства ловцима који су та средства уплатили,

- уколико нису у прописаним року доставили Извештај о стању у ловишту, сходно захтеву Министарства од 08.04.2013. године, исти хитно доставе Министарству,

- уколико нису у прописаним року извршили уплату накнаде за коришћење ловостајем заштићене дивљачи то ураде по хитном поступку,

- у што краћем року ускладе своје пословање са законским прописима, а нарочито по питању ловних карата, обележавања уловљене дивљачи, организовања ловова и других послова који се обављају у оквиру ловства као делатности од општег интереса;

- да по хитном поступку предузму неопходне стручне мере за усклађивање планских докумената са стварним стањем, у складу са прописима,

- да сва документа која су прописана за спровођење ловних активности (дозвола за лов, извештај о извршеном лову, пропратнице, трофејни листови, евиденције, обрасци и сл), попуњавају, издају и воде у складу са прописима;

- да предузимају све мере на заштити и унапређењу стања дивљачи и њених станишта на територији Србије, у складу са законским прописима и потврђеним међународним конвенцијама.

 

Напомињемо, да су ловни инспектори добили налог директора Управе за шуме да интензивирају надзор над радом корисника ловишта и да покрену поступак према свим корисницима ловишта који нису извршили законске и уговорне обавезе, као и налоге добијене путем овог дописа.

Министарство ће у наредном периоду донети одлуку о покретању поступака против корисника ловишта који нису поступили у складу са наведеним обавезама прописаним Законом.

Министарство ће, сходно уоченим проблемима у газдовању ловиштима, као и функционисању ловачких организација, у наредном периоду донети одлуку о покретању вршења надзора над радом субјеката којима су, у складу са Законом, поверени послови из области ловства.

Имајући у виду да оваква ситуација не представља усамљени случај међу корисницима ловишта, овакав начин надзора над њиховим радом ће се интензивирати у наредном периоду, при чему напомињемо да ће се на основу достављених комисијских записника и извештаја, у наредном периоду, развити критеријуми за оцењивање корисника ловишта, који ће бити пресудни у процедури установљавања ловишта и додели права на газдовање ловиштима.

На основу наведеног, сваки корисник ловишта мора себи да постави многа питања од којих су нарочито важна она која се односе на то да ли ико има право да се игра са државном имовином, као и да ли су својим пословањем у претходном периоду заслужили да и у наредном периоду стекну право на газдовање ловиштем.

Опредељење Управе за шуме је да се на све начине, који су у складу са законским прописима, заштити и унапреди стање дивљачи која је природно богатство и имовина Републике Србије, тако да се од свих корисника ловишта очекује да уложе максималне напоре на унапређењу стања у ловству као делатности од општег интереса.

ДИРЕКТОР

Перица Грбић

          
Komentari
136 #1 Lala
dana 12.08.2013. 17:16
Ovaj potez Uprave za šume izgleda gadja u centar! Dok sam čitao obeveštenje, nisam mogao da verujem svojim očima - ovo je mnogo jak potez, koji će, ako bude sproveden dosledno, zaboleti mnoge koji su umislili za sebe da su nedodirljivi i moćni, od lokalnih 'šerifa' po LU, preko nekih ljudi u lovačkim savezima, pa čak i do državnih službenika!!
Samo da ne ostane sve ovo mrtvo slovo na papiru...
45 #2 skojic
dana 12.08.2013. 18:23
E ja se bojim da će ipak biti mrtvo slovo na papiru....
716 #3 DakiNS
dana 12.08.2013. 20:36
skojiću mislim da ipak grešiš. Veći efekat imaće kažnjavanje "nedodirljivih" nego špartanje inspektora na terenu
2536 #4 Tomash
dana 12.08.2013. 21:11
Izgleda da u ministrastvu ima i obicnih ljudi-lovaca.
Sjajno!
1344 #5 nidzamotocross
dana 12.08.2013. 21:47
A da nije ovaj sto je potpisao izasao u poslednjem broju Predatora? Ako se ne varam uzimao je novac za lecenje clana porodice bez prilozene odredjene dokumentacije?
825 #6 Limun
dana 12.08.2013. 21:52
Opa biće svašta izgleda
114 #7 Cadara
dana 13.08.2013. 08:13
Ala brzo zaboravljamo šta smo čitali u Predatoru.
136 #8 Lala
dana 13.08.2013. 08:33
Tekst iz 'Predatora' koji pominjete je za mene prilično diskutabilan: tražene su donacije za lečenje za člana porodice - mslm da je u pitanju sin, ozbiljno bolestan.
E sad ja pitam vas, kolege, koji su roditelji: da li bi ste vi, ne daj Bože da zatreba, za lečenje svog deteta zakucali na sva vrata? I pored moralne dileme da li je to ispravno ili nije, ja bih za svoju decu uradio sve, pa makar to nekom izgledalo i nemoralno! Nemojte osudjivati odmah, nego sagledajte potez sa svih aspekata.
Kao što postoji moralna dilema da li je u redu sa funkcije tražiti novac za lečenje člana porodice na sve strane, isto tako postoji i moralna dilema da li je u redu to paušalno i ofrlje osudjivati - ne dao Bog nikom da dodje u tu situaciju da mu treba takva pomoć, i da je traži!

Sa druge strane, kakve veze ima ovo Obaveštenje i sadržaj istog, sa tekstom iz 'Predatora'? Konačno smo dočekali da Uprava za šume počne da reaguje na gomilu brljotina u lovstvu, a sad odmah kao da neko želi da minira ovu inicijativu pominjanjem tog, po meni veoma spornog teksta iz 'Predatora'!
Ono što valja treba pozdraviti, a ne početi brkati babe i žabe!
114 #9 Cadara
dana 13.08.2013. 11:24
Nije ni to uredu prvo se popljuje čovek a sada hvalospevi što je izdao jedno saopštenje. Sramota je to što se radi u pojedinim lovištima a da država ne reaguje, očiti primer je i borba slave i ostalih koji su ovde iznosili primere bahatosti i kršenja Zakona.
Još nije nadrljao ni jedan ''nedodirljivi'' već se kola slome na običnog čoveka, lovca kao što se to dešava u svim sferama života. Ajd daj bože da vidimo i to da se država obračuna sa nedodirljivima, moćnicima i šerifima koji drmaju i vedre i oblače po pojedinim LU i drugim korisnicima lovišta. Na kraju će nahebati neki Paja, Janko, Marko što nije čitko potpisao dozvolu za lov...
Ostalo stoji, ne dao Bog nikom da je na muci da mu je rođeno dete bolesno, ali običan čitalac kada pročita taj tekst u tom listu ne može ostati ravnodušan, ja da sam na gospodinovom mestu ako to nije istina tužio bi i list i novinara koji me je oklevetao na najgori način ili bar napisao demanti a verujem da bi novine prenele to, jer je Predator jedini koji je pisao i kritikovao kršenje Zakona u lovstvu ili nas je obmanjivao sve vreme i ne treba da uzimamo sve zdravo za gotovo. Ja ne uzimam sve zdravo za gotovo pa tako ni ovo. A da kao obična sitna jedinka miniram ovakvo obaveštenje je notorna glupost, stvarno Lalo gde ti pade takva ideja.
Da rezimiram: podržavam ovakvo saopštenje kao običan građanin, lovac, sa nadom da će to doneti neki napredak, nažalost skeptičan sam kao i nažalost većina građana, lovaca.
1344 #10 nidzamotocross
dana 13.08.2013. 12:25
Kamo srece da je taj novac iskoristio u svrhe lecenja clana porodice. Hvala Bogu, za to mu niko ne bi nista prebacivao, ali opet postoji nesto sporno. Iskreno se nadam da ce ovaj pokusaj da se barem nesto popravi u nasem lovstvu zaziveti. I ja sam skeptican po tom pitanju, ali to je zato sto su prethodni slicni pokusaji prohujali sa vihirom. Kamo srece da se ovo sprovede. Sve u svemu, videce se uskoro sta je i kako je. Smile
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 15
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,442
Najnoviji član: Stevanovic

Poslednje vesti
SABOR LOVACA SRBIJE ZLATIBOR 2024
Преминуо Илија Елезовић у Косовској Митровици
UPITNIK U VEZI EVROPSKOG ZECA
ЈАСТРЕБАЧKИ ВУK 2024
ZABRINUTI LOVCI U ATARU KULE PRONAŠLI NOVE PRIMERKE OTROVANE SRNEĆE DIVLJAČI

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,041,507 posete www.srbijalov.com