Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Zamena oružnih listova


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Zamena oružnih listova

V A Ž N O: Za zamenu oružnih listova nije potrebna potvrda o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem!?

Tumačeći odredbe Zakona o oružju i municiji, posebno čl.50, čl.28 i čl.11, može se sa priličnom sigurnošću tvrditi da za zamenu oružnog lista nije neophodno dostaviti potvrdu o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem! Ovakvo tumačenje važećih zakonskih odredbi bi znatno relaksiralo ceo proces primene novog Zakona o oružju i municiji, koji je napravio pometnju ne samo kod lovaca nego i kod svih vlasnika legalnog oružja.

Naime, čl.50 Zakona o oružju i municiji, eksplicitno navodi :

„Fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, dužni su da u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom.”

Znači dužni smo da podnesemo Zahtev za izdavanje isprave, i priložimo Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti...I NIŠTA VIŠE OD TOGA – TO ZNAČI DA NE TREBA PRILAGATI UVERENJE O OBUČENOSTI ZA RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM, i to se odnosi na sve lovce, i na one koji od ranije imaju ovu potvrdu i na one kojima ta potvrda nije trebala prilikom nabavke oružja (stariji lovci).

Navedena potvrda je neophodna samo prilikom nabavke novog oružja.

Čak i čl.28 Zakona o oružju i municiji, koji govori o oduzimanju oružja, potvrđuje ovakvo tumačenje, jer je u istom navedeno :


“Ako prestanu da postoje neki od uslova iz člana 11. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6), 8) i 9) ovog zakona, nadležni organ će doneti rešenje o oduzimanju oružnog lista, oružja i municije fizičkom licu koje drži oružje iz kategorije B.”

dok je u čl.11 koji govori o uslovima za nabavku i držanje oružja, navedeno :

“Oružje iz kategorije B mogu nabavljati i držati fizička lica koja:
7) su obučena za rukovanje vatrenim oružjem; “

Znači: NEPOSEDOVANJE UVERENJA O OBUČENOSTI ZA RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM (čl.11 tač.7) NIJE RAZLOG ZA ODUZIMANJE ORUŽJA (čl.28 st.2).

Zamena isprava
Član 50


Fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, dužni su da u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom.
Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna su da u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju oružje bez naknade u korist Republike Srbije.
Fizička lica koja imaju izdat oružni list sa pravom korišćenja lovačkog oružja sa neolučenim cevima, dužna su u roku od šest meseci od dana početka primene ovog zakona da predaju navedenu ispravu nadležnom organu.

Prestanak ispunjenosti uslova za držanje oružja
Član 28


Nadležni organ, po službenoj dužnosti, vodi računa o tome da li fizičko lice koje drži oružje iz kategorije B ispunjava uslove propisane članom 11. ovog zakona.
Ako prestanu da postoje neki od uslova iz člana 11. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6), 8) i 9) ovog zakona, nadležni organ će doneti rešenje o oduzimanju oružnog lista, oružja i municije fizičkom licu koje drži oružje iz kategorije B.
Fizičko lice protiv koga je pokrenut upravni postupak za oduzimanje oružja dužan je da na zahtev policijskog službenika odmah, a najkasnije u roku od 48 sati preda oružni list, oružje i municiju.
O oduzetim predmetima nadležni organ izdaje potvrdu. Oduzeti oružni list, oružje i municiju čuva nadležni organ do okončanja postupka.
Fizičko lice kome je oružje oduzeto može isto otuđiti ili onesposobiti u roku od godinu dana od dana pravnosnažnosti rešenja o oduzimanju oružja.
Ako fizičko lice koje ima registrovano oružje prestane da ispunjava uslov iz člana 11. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužno je da bez odlaganja preda oružje nadležnom organu i isto otuđi u roku od godinu dana ili da u tom roku oružje iznese iz zemlje u skladu sa članom 23. ovog zakona.
Ako fizičko lice ne postupi saglasno st. 5. i 6. ovog člana oružje postaje vlasništvo Republike Srbije.

Uslovi za fizička lica za nabavljanje i držanje oružja iz kategorije B
Član 11


Oružje iz kategorije B mogu nabavljati i držati fizička lica koja:
1) su punoletna;
2) su državljani Republike Srbije ili stalno nastanjeni stranci;
3) su zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja;
4) nisu pravnosnažno osuđivana na kaznu zatvora za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom ili se protiv njih vodi postupak za navedena krivična dela;
5) nisu pravnosnažno kažnjavana u poslednje četiri godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i za prekršaje iz ovog zakona;
6) na osnovu bezbednosno-operativne provere u mestu prebivališta, boravišta, mestu rada, svojim ponašanjem ne ukazuju na to da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir;
7) su obučena za rukovanje vatrenim oružjem;
8) imaju opravdan razlog i to:
(1) za oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B - ukoliko učine verovatnim da bi im mogla biti ugrožena lična bezbednost zbog prirode posla ili drugih okolnosti,
(2) za lovačko oružje kategorije B - dostave dokaz da ispunjavaju uslove za posedovanje lovne karte,
(3) za sportsko oružje - uverenje o aktivnom članstvu u sportskoj streljačkoj organizaciji;
9) imaju uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.


Dakle, na osnovu svega navedenog i na osnovu citiranih zakonskih odredbi, duboko smo ubedjeni da prilikom zamene oružnih listova (rok do marta 2019.) NIJE POTREBNO PRILAGATI UVERENJE ZA OBUKU.

Smatramo da bi Lovački savezi i NAOS morali na osnovu iznesenog tražiti HITNO tumačenje i mišljenje MUP, kako bi se stvari razjasnile i kako ne bi dolazilo do nesporazuma sa službenicima MUP koji rade na predmetima vezanim za oružje!

          
Komentari
716 #1 DakiNS
dana 20.10.2016. 13:59
Šta reći a ne zapevati
http://www.srbija...ost_195556
892 #2 Sremac75
dana 20.10.2016. 14:02
Даки, мало смо думали и јбг. овако се чини исправно.

Морам рећи да је мене на размишљање потерао један наш стари члан CHAKI тако да је он директно "одговоран" за ово....хм..размишљање...
2585 #3 davorcalic
dana 20.10.2016. 14:18
Pisano je o tom problemu na temi Zakon o oruzju i municiji pre desetak dana... i jutros je bilo na jutarnjem programu RTS1 bas u vezi toga gde je receno da policija ima diskreciono pravo da odlucuje o pitanjima vezanim za nabavku oruzja...
716 #4 DakiNS
dana 20.10.2016. 14:22
Nije reč o nabavci nego o zameni oružnih listova za oružije koje već posedujemo
2585 #5 davorcalic
dana 20.10.2016. 14:30
da znam... policija moze da nedozvoli nabavku al moze i da oduzme oruzije.... ako misle da treba potvrda o bez. ruk. oruzijem imaju pravo da je traze ... to je to diskreciono pravo.... bem ti vise DISKRECIJUGrin
716 #6 DakiNS
dana 20.10.2016. 14:33
Zakon je jači od diskrecionog prava , da izmišljaju propise. Diskreciono pravo se odnosi na ličnost .
2585 #7 davorcalic
dana 20.10.2016. 14:43
ok.. stoji.. meni nece traziti nekom hoce... kao i za ormar u kome se drzi oruzje... lim, tri brave ovo...ono... a bili kod mene videli trokrilni sifonjer sa katancem i procenili ds je to sigurno....
Medjutim poenta je u zbunjenosti policije i zbunjujucem zakonu... to treba razjasniti i objasniti policajcima koji rade na oruzju.... upravo da se nebi desavale ovakve stvari.... u manjim mestima svi se znamo ko je kakav i to ce prolaziti lakse al u vecim mestima neznam bas....
136 #8 Lala
dana 20.10.2016. 17:50
Diskreciono pravo ne može da derogira odredbe Zakona. Ako u zakonu piše da NE TREBA potvrda o obučenosti kad se vrši zamena oružnih listova (što je čist upravni posao, a ne bezebdnosni), onda nema prostora za primenu nikakvog diskrecionog prava.
Dakle, traženje potvrde o obučenosti prilikom vadjenja novih oružnih listova po novom ZOM nije u skladu sa zakonom! To bi bilo isto kao kada bi prilikom donošenja novog Zakona o bezbednosti u saobraćaju svi vozači morali da ponovo polažu vozački!
Jednostavno, nije zakonom predvidjeno nešto, a što nije predvidjeno a radi se u praksi ili zahteva, to onda nema zakonski osnov.
Ako se nešto zahteva, a nema zakonski osnov, onda nema ni osnova za oduzimanje oružja.
Drugo: pravo na držanje oružja je stečeno pravo, i ukoliko držalac je držalac oružja bio savestan i nije pravio neke prekršaje, onda se ne može novim propisima jednom stečeno pravo po prethodnim zakonima uslovljavati! Ja tako razmišljam.
647 #9 Srem
dana 20.10.2016. 19:22
Evo šta mene interesuje ..
Zahtev za nabavku oružja podnet po starom zakonu ( Znači bez lekarskog ) , odobren kada je već stupio novi zakon . Jos sam pitao kada sam preuzimao odobrenje , kako ide registrovanje i rekoše po starom za nas koji smo i podneli tako ...

E sad , čisto da proverim pre pazara za svaki slučaj , kad ono druga pesma u SUP-u , kaže treba lekarski , na izvodu zakona o oružju ne piše lekarski kod izdavanja oružnog lista nego dokaz o poreklu i dokaz o uplaćenim taksama ....

Pitam od dakle sad to , kažu - Dobili obaveštenje ???

Dakle , da li je neko imao ovakav slučaj ili zna tumačenje ?

Pozdrav,
892 #10 Sremac75
dana 20.10.2016. 19:26
Лало...
у Закону не пише да да НЕ ТРЕБА потврда о обучености, него НЕ ПИШЕ ДА ТРЕБА... А ТО МОЖЕ БИТИ ОООООГРОООМНАААА РАЗЛИКА...

И не може се ово поредити са заменом возачке дозволе зато што је обука била увек неопходна за добијање возачке дозволе, доз за оружни лист некада није требала никаква обука...

И немојте се замајавати да можете оном службенику у полицији натрљати нос са познавањем закона и тумачењем његових одредби, него пробајте лепо и понизно да му укажете да би било добро да се он сам сети да то тако треба, иначе уколико вас одбију, и да сте 10000% у праву, или ће вам требати 2 године да то истерате, или никада нећете успети....
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 15
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,442
Najnoviji član: Stevanovic

Poslednje vesti
SABOR LOVACA SRBIJE ZLATIBOR 2024
Преминуо Илија Елезовић у Косовској Митровици
UPITNIK U VEZI EVROPSKOG ZECA
ЈАСТРЕБАЧKИ ВУK 2024
ZABRINUTI LOVCI U ATARU KULE PRONAŠLI NOVE PRIMERKE OTROVANE SRNEĆE DIVLJAČI

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,041,480 posete www.srbijalov.com