Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Tužba protiv LSS - izbori neregularni?


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Tužba protiv LSS - izbori neregularni?
Tužba protiv LSS - izbori neregularni?

 

ПРВОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

Београд

 

 

тужилац:

 

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ УБ са седиштем у Убу, Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 10, МБ:17115731, ПИБ: 101350581 чији је законски заступник Зоран Марковић из Уба, ЈМБГ: 0710958771611

 

туженик:

 

ЛОВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  са седиштем у Београду, Алексе Ненадовића 19 - 23/II 11000 Београд, МБ:07010141, ПИБ:100158372

 U NASTAVKU MOŽETE POGLEDATI SADRŽAJ TUŽBE PODNETE PROTIV LOVAČKOG SAVEZA SRBIJA RADI UTVRDJENJA NIŠTAVOSTI ODLUKA IZBORNE SKUPŠTINE:

 

ТУЖБА

ради: утврђења ништавости одлука туженог

вредност:10.000 дин

примерака:3

прилога: 3

 

Дана 22.10.2022.г. у Београду одржана је изборбна Скупштина Ловачког савеза Србије  ( у даљем тексту: ЛСС) са Дневним редом : 1. Избор записничара и оверивача; 2. Потврђивање одлуке Управног одбора о броју представника Ловачког савеза Србије; 3. Утврђивање кворума; 4. Избор изборне комисије од седам чланова; 5. Подела гласачких листића и тајно глсање за избор: председника и заменика председника Скупштине ЛСС, председника и заменика председника ЛСС, Управног одбора, Надзорног одбора, Суда части; 6. Извештај изборне комисије о резултатима избора и 7. Усвајање извештаја изборне комисије и проглашење изборних резултата.

Изборној скупштини присуствовало је 153 делегата Након гласања утврђени су изборни резултати па је за председника Ловачког савеза Србије изабран - Братислав Ћирковић, за заменика председника ЛСС - Александар Станојевић, за председника Скупштине ЛСС - Драгослав Милутиновић, за заменика председника Скупштине ЛСС - Небојша Јовић.

За чланове Управног одбора ЛСС изабрани су : 1. Урош Ђоковић - ЛУ "Краљево, 2. Никола Лешјанин - Лу "Параћин", 3. Дејан Ђурђевић - Лу "Мића Попповић " Барајево, 4. Златомир Рашић - ЛУ " Др Миленко Хаџић" Сврљиг, 5. Александар Миладиновић - Лу "Јагодина" из Јагодине, 6. Жељко Маринковић - Лу "Фазан" Владимирци, 7. Бошко Вуловић - ЛУ "Тамнава" Коцељева, 8. Слађан Марковић - ЛУ " Голуб" Велико Градиште и 9. Владимир Виденовић - ЛУ " Минићево" Минићево.

Поред избора за напред наведене органе обављени су избори и за чланове Надзорног одбора ЛСС  и  чланове Суда части ЛСС.

Приликом доношења одлука Скупштине о избору за органе Ловачког савеза Србије које су напред наведене повређен је Статут ловачког савеза Србије и Пословник о раду Скупштине Ловачког савеза Србије па су Одлуке о избору органа ништаве.

 

Одлуке о избору су ништаве из следећих разлога:

1) Чланом 59 Статута и 60 Статута Ловачког савеза Србије прописан је поступак избора за органе Савеза. Чланом 59 став (8) Статута Ловачког савеза Србије прописано је да се поступак предлагања и утврђивања листе предложених кандидата закључује пре заказивања скупштине, а члановима се уз позива за седницу обавезно доставља Листа кандидата за органе савеза и Гласачки листић у складу са листом.

Уз позив за седницу није достављен гласачки листић у складу са утврђеном листом кандидата па је приликом заказивања седнице скупштине поступљено супротно члану 59 став ( 8) Статута Ловачког савеза Србије.

2) Чланом 10 став 4 Пословника о раду Скупштине Ловачког савеза Србије прописано је да се на гласачким листићима редослед кандидата одређује азбучним редом на основу почетног слова презимена.

На гласачким листићима који су подељени пре извршеног гласања на скупштини одржаној дана 22.10.2022.г. редослед кандидата није био одређен по почетном слову презимена, па је поступљено супротно члану 10 став 4 Пословника о раду Скупштине Ловачког савеза Србије. 

3) Чланом 60 став (3) Статута Ловачког савеза Србије прописано је да се код резултата гласања сматра изабраним онај кандидат који је добио већи број гласова присутних представника чланова савеза , на скупштини која има кворум. Чланом 60 став (6) Стаута Ловачког савеза Србије прописано је да се процедуре у спровођењу поступка гласања и утврђивања резултата гласања , као и административни послови изборног поступка, уређују пословником о раду Скупштине. 

Чланом 11 став 1 Пословника о раду Скупштине прописано је да су изабрани кандидати који добију највећи број гласова, под условом да су тиме добили и већину гласова присутних представника чланова у Скупштини. 

Чланом 11 став 2 Пословника о раду Скупштине прописано је да уколико нико од кандидата не добије, односно неки од кандидата не добију наведену већину из става 1 истог члана, да ће се избор поновити између два кандидата који добију највећи број гласова. 

Чланом 11 став 3 Пословника о раду Скупштине прописано је да уколико на поновљеном гласању ниједан од кандидата односно неки од кандидата у оквиру броја који се бира не добије већину из става 1 истог члана, избори се понављају , између нових кандидата на наредној седници Скупштине, који се прдлажу у складу са одредбама статута.

За пуноважан избор кандидата у складу са Статутом Ловачког савеза Србије и Пословником о раду скупштине било је потребно да кандидати приликом гласања добију највећи број гласова и већину гласова присутних представника чланова у Скупштини. Пошто је Скупштини одржаној дана 22.10.2022 године присуствовало 153 представника потребна већина за избор износила је 77 гласова. Приликом гласања за председника Ловачког савеза Србије изабрани кандидат добио је 73 гласа, што према Статуту и Пословнику о раду скупштине није довољна већина за избор, па је избор за председника Скупштине у складу са Чланом 11 став 2 Пословника о раду Скупштине избор за Председника ловачког савеза Србије требало поновити између два кандидата који су добили највећи број гласова, што није учињено, већ су проглашени резултати само према броју освојених гласова супротно  Статуту и Пословнику о раду скупштине.

 Исти пропусти приликом избора су учињени у погледу избора чланова Управног одбора Ловачког савеза Србије.

4) Чланом 37 и 38 Статута Ловачког савеза Србије установљено је начело сразмерне заступљености чланова у управљању савезом сразмерно броју ловаца које представљају и њиховом финансијском доприносу раду савеза у складу са Статутом.

Извршеним избором за органе Ловачког савеза Србије на Скупштини одржаној дана 22.10.2022.г. повређено је начело сразмерене заступљености чланова у управљању савезом јер су изабрани кандидати из четири ловна округа који представљају нешто више од 1000 ловаца, док неки ловни окрузи који представљају између 5000 и 6000 ловаца , нису заступљени у органима Савеза.

ДОКАЗ: 1) Увид у изборни материјал и одлуке Управног одбора донете приликом припреме Скупштине које прибавити службеним путем од туженика

                   2) Увид у Записник са седнице Скупштине Ловачког савеза Србије одржане  дана 22.10.2022.г. који прибавити службеним путем од туженог

 3) Увид у Књигу одлука Скупштине Ловачког савеза Србије коју прибавити службеним путем од туженог

4) Увид у Статут ловачког савеза Србије

5) Увид у Пословик о раду Скупштине Ловачког савеза Србије

6) Саслушање законског заступника тужиоца и туженика

7) По потреби саслушање сведока

 Чланом 20 став 1 Закона о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон) прописано је да сваки члан удружења може покренути поступак пред надлежним основним судом за утврђивање ништавости општег акта удружења који је донет супротно статуту или другом општем акту удружења, односно за утврђивање ништавости појединачног акта удружења који је донет супротно закону, статуту или другом општем акту удружења, у року од петнаест дана од дана сазнања за акт, а најкасније у року од шест месеци од дана доношења акта.

 Cтавом 2 истог члана прописано је да се утврђивањем ништавости акта из става 1. овог члана не дира  у права стечена од стране трећих савесних лица.

Ставом 3 истог члана прописано је да се поступак за утврђивање ништавости акта из става 1. овог члана води се према одредбама закона којим се уређује парнични поступак.

Ловачко удружење "Уб" је члан Ловачког савеза Србије па је према Члану 20 став 1 Закона о удружењима овлашћено за покретање поступка пред надлежним основним судом за утврђивање појединачних аката туженог.

Чланом 40 став 2 Закона о парничном поступку прописано је да је за суђење у споровим апротив правних лица опште месно надлежан суд на чијем подручју се налази њихово седиште, према извештају Агенције за привредне регистре.

Седиште туженог према Агенцији за привредне регистре  налази се у улици Алексе Ненадовића бр. 19 - 23 на градској Општини Врачар.

Законом о седиштима судова и јавних тужилаштава ( " Службени гласник РС" бр. 10/2013)  прописано је да је Први основни суд у Београду надлежан за територију градских општина: Врачар, Звездара, Палилула, Савски Венац и Стари град.

Из напред изнетих разлога ова тужба подноси се  Првом основном суду у Београду као стварно и месно надлежном суду.

Одлуке туженика Ловачког савеза Србије о избору председника Ловачког савеза Србије, о избору заменика председника Ловачког савеза Србије и чланова Управног одбора Ловачког савеза Србије су ништаве јер су донете супротно Статуту Ловачког савеза Србије и супротно Пословнику о раду Скупштине Ловачког савеза Србије, из разлога који су наведени напред у реферату тужбе.

Тужилац је за доношење појединачних аката туженог супротно Статуту и Пословнику о раду Скупштине сазнао дана 26.10.2022.г. из извештаја који је поднет Управном одбору од стране представника удружења у Скупштини Ловачког савеза Србије, па  је тужба благовремена јер је поднета у року од 15 дана од дана сазнања за одлуке туженог како је прописано чланом 40 став 1 Закона о удружењима.

Истовремено тужба поднета благовремено  у сваком случају јер је поднета у року од од 15 дана од дана одржавања Скупштине Ловачког савеза Србије дана 22.10.2022.г. 

Тужилац није у могућности да суду уз ову тужбу достави Записник са седнице Скупштине Ловачког савеза Србије која је одржана дана 22.10.2022.г, јер и поред тражења од туженика да му се достави записник то није учињено.

На основу свега изнетог тужилац предлаже да суд закаже главну, усмену и јавну расправу изведе предложене доказе и донесе следећу

 

ПРЕСУДУ

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Ловачко удружење "Уб" са седиштем у Убу  против туженог Ловачког савеза Србије са седиштем у Београду па се УТВРЂУЈЕ да је ништава Одлука Скупштине Ловачког савеза Србије донета дана 22.10.2022.г. о избору Братислава Ћирковића  за председника Ловачког савеза Србије, што је тужени дужан трпети и признати.

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Ловачко удружење "Уб" са седиштем у Убу  против туженог Ловачког савеза Србије са седиштем у Београду па се УТВРЂУЈЕ да је ништава Одлука Скупштине Ловачког савеза Србије донета дана 22.10.2022.г. о избору  Александра Станјевића за заменика председника Ловачког савеза Србије што је тужени дужан трпети и признати.

УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Ловачко удружење "Уб" са седиштем у Убу  против туженог Ловачког савеза Србије са седиштем у Београду па се УТВРЂУЈЕ  да су ништаве Одлука Скупштине ловачког савеза Србије донете дана 22.10.2022.г. о избору : 1. Уроша Ђоковића - ЛУ "Краљево, 2. Николе Лешјанина - Лу "Параћин", 3. Дејана Ђурђевића - Лу "Мића Попповић " Барајево, 4. Златомира Рашића - ЛУ " Др Миленко Хаџић" Сврљиг, 5. Александра Миладиновића - Лу "Јагодина" из Јагодине, 6. Жељка Маринковића - Лу "Фазан" Владимирци, 7. Бошка Вуловића - ЛУ "Тамнава" Коцељева, 8. Слађана Марковића - ЛУ " Голуб" Велико Градиште и 9. Владимира Виденовића - ЛУ " Минићево" Минићево за чланове Управног одбора Ловачког савеза Србије, што је тужени дужан признати и трпети.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ туженик да тужоцу плати трошкове парничног поступка колико буду изнели, са законском затезном каматом на исте почев од извршности пресуде па до исплате, све у року од 15 дана по достави преписа пресуде под претњом принудног извршења

У УБУ, дана 7.11.2022.г.

 

за тужиоца Ловачко удружење "Уб"

законски заступник - председник удружења

ЗОРАН МАРКОВИЋ

   
Komentari
136 #1 Lala
dana 18.11.2022. 15:36
E pa Tjirko, nek' ti je srećna tužba, bilo je i vreme...
Nego, setih se sad onog nesretnog intervjua što je Tjirko dao u kameru, gde kaže da je zadovoljan postignutim rezultatima u svom mandatu.
Potvrdjujem i dodajem da bi mogao da bude i istorijska ličnost u lovstvu... Evo, ja ne mogu da se setim nekog predsednika bilo koje lovačke organizacije za kog je Sud časti zaključio da je kršio Kodeks, i da taj onda ponovo hoće još malo mandata, a da ga onda uhvate sa prstima u pekmezu na izborima?
Isto tako ne mogu da se setim da je neki lovački funkcioner toliko stvari prikrivao - drug Tjirko ne sme da objavi zaključke Suda časti LSS, ne sme da objavi zapisnik sa izborne Skupštine, ne sme da objavi kakve to aranžmane sprovodi sa Makedoncima /nemoj Tjirko da misliš da ne znam, ima razloga što to nisam još načeo/, ne sme da napiše da li LSS plaća neki slatki stančić u BGD, rekli bi smo toplo gnezdo.... Mnogo toga ne sme majstor da objavi, ali polako samo, BIĆE. Nego, 'ajd bolje lagano sredi pisaći sto i dokumentaciju, pa razmisli Tjirko čime bi mogao da se baviš uskoro, osim cimanja po sudnicama? Da probaš da budeš predsednik društva ljubitelja konja /tu imaš neko iskustvo/ ili udruženja pletilja, čarapice vunene da naštrikaš, kažu da ume od betona da se navuče sa nogu...
Sunce ti, pa sa takvim referencama koje je Tjirko skupio da još uvek sedi u fotelji i neće da odustane? Ne znam koliko je pametno da se proba sa suzavcem, možda napusti kancelariju? Eeee Tjirko, Tjirko, lepo sam ti na vreme rekao NE ZALEĆI SE, SINE, a ti nećeš da slušaš starije, nego još i nasrTJeš Grin... C c c c c
1433 #2 tomo vrbas
dana 18.11.2022. 16:46
Је ли могуће да је та председничка фотеља толико мекана и удобна? 🤔
1830 #3 Vuja
dana 21.11.2022. 07:56
Lepo sam ja rekao na nekoj prethodnoj vesti da je ovo cirkus ali ovo je izgleda i veće od cirkusa.
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 13
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,443
Najnoviji član: SSG

Poslednje vesti
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ за Сајам наутике, лова и ...
44. MEĐUNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA
УРЕДБA О ЦЕНОВНИКУ ОДСТРЕЛА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИ...
Lovci, dobro obratite pažnju
У БАЧКОМ НОВОМ СЕЛУ

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,201,926 posete www.srbijalov.com