Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Raspisan konkurs za dodelu sredstava


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
35% [19 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
17% [9 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
35% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 54
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


Magazin PREDATOR

SUNTEK Lovačke kamere

INTERMAKER
Vreme

Raspisan konkurs za dodelu sredstava
Raspisan konkurs za dodelu sredstava

На основу члана 8. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину („Службени лист АП Војводине“ бр. 23/11, 3/12-ребаланс и 29/12-ребаланс) и тачке IV став 2. Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2012. годину („Службени лист АП Војводине“, бр. 15/12 и 32/12)

 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

 

расписује

 

К О Н К У Р С

 

за доделу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за  2012 годину

 

 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство  (у даљем тексту: Секретаријат) доделиће у 2012. години путем овог конкурса средства у износу до 32.000.000,00 динара за реализацију следећих активности:

 

1. Израду и реализацију програма и пројеката изградње или адаптације објеката за привремено складиштење одстрељене дивљачи, објеката за обраду и расецање дивљачи на стратешки-функционалним локацијама, у износу до 1.500.000,00 динара.

 

  1. 2.     Реализација програма заштите и унапређења, гајења ловостајем заштићене ситне и крупне дивљачи, у износу до 12.500.000,00 динара, и то за:

а)  Изградњу ловно - техничких објеката:

-         прихватилишта за фазанске пилиће,

-         појилишта за дивљач и

-         уређење полигона за фазане,

б) Реконструкцијa ловно техничких објеката у ловиштима посебне намене, у износу до 3.000.000,00 динара.

 

3. Научно-истраживачки и стручни рад, у износу до 2.100.000,00 динара.

а) истраживање реалног прираста зеца у АП Војводини за ловну сезону 2013/2014 годину;

б) научно-истраживачки рад у делатности ловства;

ц) едукација кадрова у ловству, путем семинара, израде едукативних материјала и др..

 

4. Друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству, у износу до 12.900.000,00 динара, за набавку опреме за кориснике ловишта у АП Војводини, и то за:

-   компјутере,

-         ловочуварска одела,

-         двогледе и

-         другу опрему - мопед.

 

Право учешћа на конкурсу имају:

 

За средства из тачаке 1, 2. а. и 4. -  Корисници ловишта са територије АП Војводине.

За средства из тачаке 2. б. - Корисници ловишта посебне намене са територије АП Војводине.

За средства из тачке 3. а. и ц. -  Правна лица регистрована за делатност ловства са територије АП Војводине.

За средства из тачке 3. б. -  Научно образовне установе.

 

Потребна документација за све подносиоце пријаве су:

 

-   Пријава на конкурс;

-   Фотокопија картона депонованих потписа;

-   Фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре;

- Фотокопија ПИБ обрасца;

- Фотокопија решења о додели ловишта на коришћење

 

          Поред наведене документације подносиоци пријава прилажу и следећу документацију:

 

 За тачку 1.

 

-   Програм изградње или адаптације објеката за привремено складиштење одстрељене дивљачи и/или објеката за обраду и расецање дивљачи, са пројектном документацијом која садржи техничко-технолошки пројекат са калкулацијом трошкова са ПДВ- ом за сваки објекат из програма;

-   Доказ о покренутом поступку код надлежног органа, за добијање дозволе за изградњу/адаптацију објеката за привремено складиштење одстрељене дивљачи и/или објеката за обраду и расецање дивљачи на утврђеној локацији;

-   Доказ о покренутом поступку код министарства надлежног за ветеринарство за добијање сагласности на услове које, по поднетом програму, мора да испуњава објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи и/или објекат за обраду и расецање дивљачи;

-   Оверен извод из годишњег плана одстрела високе дивљачи за ловну 2012/2013 годину.

 

За тачку 2.а.   

 

- Предмер и предрачун радова (са назначеном локацијом), скицом пројекта за изградњу прихватилишта за фазанске пилиће, појилишта за дивљач и уређења полигона за фазане и исказаним трошковима материјала и рада са ПДВ.

 

За тачку 2. б.

 

- Предмер и предрачун радова (са назначеном локацијом), скицом пројекта за реконструкцију ловно-техничких објеката у ловиштима посебне намене, са исказаним трошковима материјала и рада са ПДВ и овером од стране лиценцираног лица (стручне службе).

 

За тачку 3.

 

- Доказ о регистрацији правног лица за делатност ловства;

- Доказ о регистрацији научно истраживачке установе;

- Кратак опис пројекта на који се конкурише са спецификацијом трошкова.

 

 

За тачку 4.

 

-   Фотокопију уговора о раду за запосленим ловочуваром и оверен извод из годишњег плана одстрела високе дивљачи за ловну 2012/2013 годину.

 

Учесници конкурса подносе пријаву на конкурс коју могу преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, I спрат, соба 45) или са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

 

Крајњи рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном документацијом  је закључно са 5.12.2012. године.

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује покрајински секретар за пољопривреду, водоприведу и шумарство.

У случају потребе Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

Критеријум за оцену пријава је квалитет поднете конкурсне документације.

Предност приликом доделе средстава имаће корисници који су извршили уплату накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи у ловној 2012/2013. години.

Средства по тачки 1. овог конкурса доделиће се оним корисницима ловишта који, поред осталих услова, испуњавају и услов да имају планирани годишњи одстрел високе дивљачи не мањи од 150 комада.

Средства по тачки 2. овог конкурса доделиће се корисницима ловишта до износа од 300.000,00 динара за прихватилишта фазанских пилића, односно до износа од 70.000,00 динара за изградњу бунара са појилиштем за дивљач. За изградњу и уређење полигона за фазане доделиће се средства до износа од 70.000,00 динара.

Средства по тачки 3.а. овог конкурса доделиће се правном лицу регистрованом за делатност ловства, у износу до 600.000,00 динара.

Средства по тачки 3.б. овог конкурса доделиће се научно-истраживачким установама за научно-истраживачки рад у области ловства, у износу до 500.000,00 динара.

Средства по тачки 3.ц. овог конкурса доделиће се правном лицу регистрованом за делатност ловства, у износу до 1.000.000,00 динара.

Средства по тачки 4. овог конкурса доделиће се корисницима ловишта до износа од 30.000,00 динара за набавку компијутера, односно до износа од 15.000,00 динара за набавку ловочуварског одела у складу са правилником о ловочуварској служби („Службени гласник РС“, број 84/11), за набавку двогледа за кориснике ловишта, а до износа од 60.000,00 динара и за набавку друге опреме - мопеда до износа од 50.000,00 динара.   

Коначну одлуку о додели средстава по свим тачкама доноси покрајински секретар за пољоприведу, водопривреду и шумарство.

Рок за завршетак активности по одабраним пројектима је до годину дана од дана дознаке средстава.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава, као и услови и начин коришћења средстава регулисаће се уговором.

 

Пријаве се подносе на адресу Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16,  са назнаком „Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за развој ловства 2012“.

 

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се не враћа.

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/487-44-07

   
Komentari
1459 #1 Indjijanac
dana 21.11.2012. 08:33
Aplauz za sekretarijat.a oni koji konkurišu da pametno iskoriste dodeljena sredstva!
732 #2 bogoljub
dana 21.11.2012. 14:10
Nažalost sredstva koja smo prošle godine dobili nisu bila dovoljna da se završi prihvatilište za Fazanske piliće.Uložili smo naših 60.000 dinara na 300.000 i slike mogu da se pogledaju na http://www.srbija...owstart=20
638 #3 huntinggirl1
dana 21.11.2012. 14:38
čestitke sekretarijatu, bravo... samo mnogi ove sezone neće moći da ispune sve uslove i konkurišu....
mi smo na 300.000 dodali isto toliko i napravili dodatnu volijeru ove godine
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 15
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,421
Najnoviji član: Grofmilic

Poslednje vesti
Automobil udario srndaća na pešačkom prelazu na Novom Beogradu
Sazvano zasedanje SKupštine LSS
Novi 'zaštitarski' napad na lovce
Divljač na pitomoj planini
Popularizacija lovstva

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


avatarVoganjac
Offline
· 07.05.2022. 20:30

i eto kupljena je Beretta Odobreno u decembru bogu hvala....Pozdrav svim kolegama


avatarPlaninko011
Offline
· 24.04.2022. 12:38

Drage kolege Hristos voskrese i srecan vama i vasim porodicama praznik


avatarVoganjac
Offline
· 24.11.2021. 16:43

Zelim da pozdravim sve kolege ovog foruma i da podelim radosni vest.... Dobio sam nabavku dozvolu i napokon kupujem pusku za dve nedelje😊koliko sam srecan nemogu vam opisati... 💓


avatarbogoljub
Offline
· 02.05.2021. 08:21

Hristos vaskrese


avatardalibor
Offline
· 24.03.2021. 09:49

Pozdrav kolege nakon duzeg vremena iveli 4


avatarLimun
Offline
· 13.03.2021. 20:30

Pozdrav Slavo takođe posle dugo vremena Bye


avatarslavaplana
Offline
· 06.03.2021. 12:42

Dobar dan posle 5god.


avatarbogoljub
Offline
· 10.01.2021. 07:20

Obradoviću srećan rođendan iveli


avatarPlaninko011
Offline
· 07.01.2021. 06:31

Hristos se rodi kolege i da proslavite praznike sa vasim porodicama u zdravlju i sreci.


avatarbogoljub
Offline
· 18.12.2020. 22:17

Srećan rođendan lovci Rodjendan
61,693,731 posete www.srbijalov.com