Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Šta bude kada 'zeleni' postanu previše revnosni


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
35% [17 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
14% [7 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
39% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
12% [6 Glasa]

Glasova: 49
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


Magazin PREDATOR

SUNTEK Lovačke kamere

INTERMAKER
Vreme

Šta bude kada 'zeleni' postanu previše revnosni
Šta bude kada 'zeleni' postanu previše revnosni

Članak iz lista 'Dnevnik', od 08.11.2013., na lovačkoj strani:

LOV­CI OP­TU­ŽE­NI DA SU RA­NI­LI LA­BU­DA, VE­TE­RI­NA­RI TO DE­MAN­TO­VA­LI

Ko će ot­pe­va­ti la­bu­do­vu pe­smu?

Da je, ne daj bo­že, ne­dav­no kraj Te­me­ri­na ra­njen čo­vek, ne bi se di­gla to­li­ka pra­ši­na i po­ma­ma na “gla­ve” ta­mo­šnjih lo­va­ca, ko­ji su zbog to­ga što je u nji­ho­vom ata­ru na­djen ra­nje­ni la­bud slo­mlje­nog kri­la, pre­tr­pe­li ne­vi­dje­nu tor­tu­ru od jed­ne ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, iako, is­po­sta­vi­će se ni­su “ni luk je­li, ni luk mi­ri­sa­li”. Stvar je oti­šla do­tle da se na ta­pe­tu, pod op­tu­žbom  da ne ra­di svoj po­sao, na­šla i po­li­ci­ja, ko­joj je za­pre­će­na pri­tu­žba “zbog ne­či­nje­nja po slu­žbe­noj du­žno­sti”.

 O če­mu se ra­di?

       Dva­de­se­tog ok­to­bar­skog da­na, be­še ne­de­lja - lov­ni dan, a Te­me­rin­ci su lo­vi­li fa­za­ne. čo­vek sa obli­žnjeg sa­la­ša čuo je, na­rav­no, puc­nje iz lo­vač­kih pu­ša­ka, a po­tom je pri­me­tio ra­nje­nog la­bu­da u je­ze­ru kraj te­me­rin­ske ci­gla­ne. O to­me je oba­ve­stio lo­vo­ču­va­ra LU “Srn­dać” iz Te­me­ri­na Ne­deljka Oli­ća, o to­me je oba­ve­šte­na i po­li­ci­ja. Lov­ci ko­ji su lo­vi­li na tom po­te­su re­kli su da ni­kom od njih ni­je ni na pa­met pa­lo da pu­ca­ju na la­bu­da, a da je ne­ko ga­djao po­me­nu­tu pti­cu ni­su vi­de­li ni ri­bo­lov­ci ko­ji su pe­ca­li u bli­zi­ni. Ra­nje­ni la­bud je, slo­mlje­nog kri­la i da­lje pli­vao po je­ze­ru, a u pr­vi mah se čini­lo da će se sve na to­me i za­vr­ši­ti. Ni slu­čaj­no!

            Jed­na NVO, sa se­di­štem u Su­bo­ti­ci, eks­pre­sno je po­sla­la do­pi­se po­li­ci­ji i in­spek­ci­ja­ma tra­že­ći da se po­či­o­ni­o­ci, tj. lov­ci, oštro ka­zne, jer im je, na­vod­no, po­me­nu­ti sa­la­šar do­ja­vio da su lov­ci pu­ca­li u la­bu­da i ra­ni­li ga. Pod­se­ća­li su da la­bud ni­je lov­na vr­sta, tra­ži­li su da se lov­ci­ma ko­ji su bi­li na tom po­te­zu odu­zme oružje, da se ra­nje­ni la­bud zbri­ne o tro­šku LU iz Te­me­ri­na, da se oba­vi ba­li­stič­ko ve­šta­~e­nje i utvr­de kriv­ci... Već su­tra­dan tra­ži­li su i ko­pi­je lov­nih ka­ra­ta, ko­pi­ju slu­žbe­ne be­le­ške iz po­li­ci­je, ko­pi­ju po­tvr­de da je lov­ci­ma od­u­ze­to oružje (!?), a te­me­rin­skoj po­li­ci­ju su po­ru­či­li: “Uko­li­ko ne­ma­te ili još ni­ste ura­di­li ni­šta, mo­li­mo da od­mah na­pi­še­te šta ne­ma­te jer je to po­sle­di­ca ne­či­nje­nja po slu­žbe­noj du­žno­sti, ka­ko bi­smo od­mah pod­ne­li pri­tu­žbu na rad PU No­vi Sad, PS Te­me­rin”.

             Ka­ko su stva­ri oti­šle pre­da­le­ko, re­a­go­vao je te­me­rin­ski lo­vo­ču­var Ne­djo Olić.

   - Tra­žio sam da se la­bud uhva­ti i da ga pre­gle­da­ju ve­te­ri­na­ri, pa da se utvr­di zbog če­ga je po­vre­djen - re­kao je Olić. Oti­šao sam sa dvo­ji­com po­li­ca­ja­ca i uhva­ti­li smo la­bu­da, a ve­te­ri­na­ri su ga i rend­gen­ski sni­ma­li i utvr­di­li da ne­ma tra­go­va sač­me na ne­go­vom te­lu, da ni­ko ni­je pu­cao na la­bu­da, a da je pre­lom kri­la na­stao znat­no pre 20. ok­to­bra. Po­red to­ga, lu­bud ni­je imao dru­gih po­vre­da - ka­že Olić.

Šta da­lje?

- Usko­ro će­mo ima­ti sed­ni­cu Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja, pa će­mo od­lu­či­ti šta i ka­ko da­lje. Op­tu­ži­li su nas bez ika­kvog do­ka­za, osu­di­li bez su­dje­nja, pre ne­go što su i vi­de­li la­bu­da, pa će­mo, u skla­du stim, ve­ro­vat­no pred­u­ze­ti da­lje ko­ra­ke - re­kao je Olić, ne že­le­ći da pre­ju­di­ci­ra od­lu­ku te­me­risnkog LU.

D. Kne­žić

  
Komentari
3176 #11 Dikavac
dana 16.11.2013. 23:24
Od komteta ..Pozdrav druze, dobro si prosao, jednom sam u Senti upoznao Sinku Mihalja koji vazi za legendu u uzgoju ove rase ..Svasta sam vidjao u zivotu, imao razne situacije, -ali ova rasa me jednostavno -zapanjila(kazu stari ``hrabar covek se -plasi `` ne bez razloga ..Tolika galama i prasina oko labuda... Treba zeleni da posete mestane planinskih sela, te da se stvarno zapitaju sta je to ljudskost....
518 #12 od komtema
dana 19.11.2013. 21:02
Pozdrav ! Danas mi policija urucila poziv da idem sutra u sup radi ispitivanja u vezi labuda.Confused
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 12
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,409
Najnoviji član: srdjadim

Poslednje vesti
Dabar u Dunavu udavljen u mreži
Jelen na Vršačkim planinama
Retka ptica u Novom Sadu
Završena Svetska izložba - na zatvaranju ministar Vulin
Svetska izložba - Dan Srbije

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


avatarbogoljub
Offline
· 02.05.2021. 08:21

Hristos vaskrese


avatardalibor
Offline
· 24.03.2021. 09:49

Pozdrav kolege nakon duzeg vremena iveli 4


avatarLimun
Offline
· 13.03.2021. 20:30

Pozdrav Slavo takođe posle dugo vremena Bye


avatarslavaplana
Offline
· 06.03.2021. 12:42

Dobar dan posle 5god.


avatarbogoljub
Offline
· 10.01.2021. 07:20

Obradoviću srećan rođendan iveli


avatarPlaninko011
Offline
· 07.01.2021. 06:31

Hristos se rodi kolege i da proslavite praznike sa vasim porodicama u zdravlju i sreci.


avatarbogoljub
Offline
· 18.12.2020. 22:17

Srećan rođendan lovci Rodjendan
60,843,229 posete www.srbijalov.com