Lovački portal SRBIJALOV - Forumske diskusije: OSPORAVANJE SA ILI BEZ ARGUMENATA TROFEJA SRNDAĆA ODSTRELJENOG U SRPSKOM KRSTURU 2009. GODINE


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
36% [20 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
18% [10 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
34% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 56
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


INTERMAKER
Vreme

Pregled teme
Lovački portal SRBIJALOV » STRUČNI I NAUČNI RADOVI IZ OBLASTI LOVSTVA » STRUČNI I NAUČNI RADOVI IZ OBLASTI LOVSTVA
 Štampaj teme
OSPORAVANJE SA ILI BEZ ARGUMENATA TROFEJA SRNDAĆA ODSTRELJENOG U SRPSKOM KRSTURU 2009. GODINE
Sremac75
 Dr Zoran A. Ristić

OSPORAVANJE SA ILI BEZ ARGUMENATA TROFEJA SRNDAĆA ODSTRELJENOG U SRPSKOM KRSTURU 2009. GODINE


Uvod
Trofej srndaća odstreljenog u lovištu Lovačkog udruženja ,,Srndać" Novi Kneževac, lovnom reviru Srpski Krstur iz nama nepoznatih razloga od strane Nacionalne komisije nije ocenjen i do dana današnjeg, a prošlo je više od godinu dana (,,sada se je dobro osušio"). Za ovih godinu i nešto dana uglavnom su se većina stručnjaka rukovodila krilaticom rekla - kazala, a da niko nije našao za shodno da taj trofej oceni, ili ako imaju argumenata ospori i našoj javnosti da odgovor na kvazi stučna mišljenja koja su do sada izricana. Neshvatljivo je da su neargumentovano osporavanje ,,izmislili" naši ljudi, te iako se bavim 30-tak godina lovstvom ne znam iz kojih razloga je to rađeno. Osporavanjem bez argumenata trofej srndaća odstreljenog u Srpskom Krsturu, pojedinci su sebi dali za pravo, da iznose presude da se radi o ,,pumpanom" trofeju, i da je takvo mišljenje podržano i od onih koji su morali da se jasno odrede po ovom pitanju.

Izvod iz knjige Ocenjivanje lovačkih trofeja
,,Pojava trofeja divljači koji su uzgajani u veštačkim uslovima, na malom prostoru, uz pojačanu i stimulisanu ishranu, naišlo je na povećanu, ozbiljnu i opravdanu kritiku u lovačkim, ali i nelovačkim krugovima. Ovo je u suprotnosti sa CIC-ovom Deklaracijom donetoj na 53. Generalnoj skupštini CIC-a, koja je održana u Limassolu (1.do 5. maj 2006.) i osnažena na 56. Generalnoj skupštini CIC-a, održanoj u Parizu (29.april - 2. maj 2009.). Deklaracija se odnosi na novopojavljene trofeje koji moraju biti prirodni, istinski produkt zemljišta, odnosno lovišta u kome su nastali, da divljač nikada nije držana u skučenom prostoru, da nije tretirana hormonima i veštačkom hranom, i da nije dopremljena iz hranilišta (farme).
Ovakvu divljač iz ograđenog objekta na malom prostoru neprihvatljivo je unositi u otvoreno lovište i tu je odstreljivati, odnosno da to lovište gde je odstreljeno trofejno grlo koje je eventualno kandidat za novog prvaka sveta ne čini deo jednog ograđenog prostora.
Ovakvim postupanjem obezbeđuje se integritet CIC-ovih propisa za trofeje u korist svih lovaca. Na ovaj način izbegava se ponavljanje slučaja sa trofejom jelena koji je odhranjen na malom prostoru u Austriji, uspavan - omamljen i prenet u bugarska lovišta i nakon toga ispušten u otvoreni deo lovišta, kojeg je odstrelio nemački lovac."
Po ovom pitanju je jasan i moj stav, s tom razlikom što je za trofej austrijskog jelena sve argumentovano, dok se za trofej srndaća samo nagađa, pa se u stranim časopisima pojavila i fotomontaža.

Kratak istorijat trofeja srndaća i obaveze koje proizilaze iz tada važećeg Zakona o lovstvu

Većini lovaca je poznato da se nepotrebno digla velika buka oko ovog trofeja, da se preterivalo, i da naneta velika šteta našem lovstvu i lovnom turizmu, posebno ako se ima u vidu da imamo nekoliko ljudi koji su specijalizirali srneću divljač.
Kada su u pitanju trofeji svih vrsta divljači, pa u ovom slučaju i trofej srndaća, i u slučajevima kada je neki trofej ocenila Komisija lovišta, ili Komisija Lovačkog saveza, u slučajevima kada ima izuzetnu vrednost taj trofej, potrebno je da ga oceni Nacionalna Komisija i odredi mu vrednost.
Ovaj trofej je u nekoliko navrata ocenjivan, ali su svi ocenjivači govorili da je potrebno da prođe tri meseca. S obzirom da je prošlo do sada goninu i tri meseca, Komisija može nesmetano da radi, a ta ista komisija ima mogućnost da da i svoj stav i mišljenje po pitanju ovog trofeja. To znači da komisija može i da odbaci ovaj trofej, da ga ne ocenjuje, ali za to mora da ima valjane argumente. Ovako je bolje ne ocenjivati trofej, prihvatiti priče svih koji su sebi dali za pravo da govore o trofeju najpogrnijim rečima, i da trofej ode u zaborav.
Problematika ocenjivanja trofeja je regulisana Zakonu o lovstvu iz 1993. godine, koji je tada bio na snazi, ali i podzakonskim aktima, a to su Pravilnik o korišćenji lovišta kojima gazduje Lovački savez Srbije preko Lovačkog udruženja. Istim ovim Pravilnikom, članom 13. regulisano je pitanje ko meri trofeje:
,,Trofeje odstreljene divljači obraduje stručna služba udruženja, a ocenjuje komisija udruženja odnosno Saveza...".

Ovo pitanje je regulisano i Pravilnikom o ocenjivanju trofeja divljači, sa sledećim članovima:

Član 2.
Ocenjivanje trofeja divljači obavlja :
1. Komisija za sprovodenje programa, polaganje ispita za ocenjivanje trofeja divljači i ocenjivanje trofeja divljači Lovačkog saveza Srbije (u daljem tekstu: komisija LSS);

Član 5.
Komisija za ocenjivanje trofeja divljači radi prema potrebi, a na zahtev lovačkog udruženja, preduzeća koje gazduje lovištem ili vlasnika trofeja.
Troškove ocenjivanja trofeja divljači snosi podnosilac zahteva za ocenjivanje trofeja. Naknadu troškova za ocenjivanje trofeja divljači utvrđuje Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije.
Vlasnik trofeja troškove ocenjivanja uplaćuje pre ocenjivanja Lovačkom savezu Srbije, lovačkom udruženju ili preduzeću, koje je imenovalo komisiju za ocenjivanje trofeja.

Član 6.
Lovačkim udruženjima, odnosno preduzećima iz čijih lovišta treba oceniti trofeje, a nemaju svoju komisiju, predsednik Komisije LSS će na njihov pismeni zahtev obrazovati komisiju od lica sa spiska ocenjivača trofeja Lovačkog saveza Srbije koja je dužna:
- da trofej divljači odstreljene od strane lovca turiste, radi naplate vrednosti trofeja, oceni u roku od 24 sata /jedan dan/ po stavljanju trofeja na raspolaganje;
- da trofeje divljači odstreljene od strane članova lovačkog udruženja, odnosno radnika preduzeća koje gazduje lovištem, oceni u roku od 7 dana, po stavljanju trofeja na raspolalaganje.
Lovačko udruženje, odnosno preduzeće koje gazduje lovištem, kada koristi usluge komisije iz stava 1. ovog člana dužno je da trofeje ulovljene divljači stavi na raspolaganje komisiji u roku od 30 dana po završetku lovne sezone za određenu vrstu divljači. Za održavanje rokova iz ovog člana Pravilnika odgovorno je lovačko udruženje, odnosno preduzeće iz čijeg lovišta se ocenjuju trofeji divljači.

Član 7.
Kada se članovi komisije za ocenu trofeja divljači ne slože ili kada vlasnik trofeja nije zadovoljan sa ocenom komisije, trofej ocenjuje komisija Lovačkog saveza Srbije, odnosno njena tri člana, koje odredi predsednik komisije LSS. Ocena komisije LSS je merodavna.


Sve ovo je navedeno da bi trofej srndaća koji je odstreljen u lovnom reviru Srpski Krstur bio ocenjen, i na taj način budu odbačene sve špekulacije koje su nepotrebno kolale okolo. Žalosno je da su, kao što je napred navedeno, priče o neregularnosti ovog trofeja bez dokaza krenule od naših ljudi, odavde sa naših prostora iz nepoznatih razloga.

Kratak istorijat merenja trofeja srndaća bivšeg prvaka Jugoslavije i sadašnjeg prvaka Srbije
Imao sam prilike da u nekoliko navrata u Novom Sadu učestvujem u radu sa nekolicinom najpoznatijih stručnjaka za trofejistiku, odnosno članova Komisije CIC-a za ocenjivanje trofeja. Kada su 1986. godine (21. do 26. oktobar, IV YU izložba trofeja pod pokroviteljstvom CIC-a), ocenjivali sadašnjeg prvaka Srbije, a tadašnjeg prvaka Jugoslavije u Komisiji CIC-a bili su: Veljko Varićak - Jugoslavija - predsednik; Dušan Bojović - Jugoslavija - ekspert CIC-a; Anibale Drobnig - Italija - dopisni član CIC-a; Jozef Lochman - Čehoslovačka - ekspert CIC-a i Laszlo Szidnaj iz Mađarske - ekspert CIC-a. U radu CIC-ove komisije pomagali su stručni saradnici Saveza (Dipl. ing Pantelić A.; Dipl. vet. Novkov M.; Dipl. ing. Tiodorović R., Dipl. ing Ristić Z., Stažić A. i Dipl. ing Kućančanin S.).

Trofej srndaća odstreljenog u lovištu Kruščić (budući prvak) ocenila je naša Komisija, pre nego da bude izlagan na Izložbi trofeja na novosadskom sajmu. Izložba trofeja je bila pod patronatom CIC-a, a imala je ekološki karakter i nosila je naziv ,,Divljač i životna sredina". Međunarodni savet za uzgoj i lov divljači je formirao svoju Komisiju koja je bila zadužena da oceni trofeje na izložbi u Novom Sadu. Izložba je održana od 21. do 26. oktobra 1986. godine. Zbog određenih oprečnih stavova i određenih nedoumica pri ocenjivanju trofeja srndaća iz Kruščića, Komisija CIC-a se povukla i većala skoro dva sata, da bi donela odluku i proglasila novog državnog prvaka, a da ne napravi grešku. Najveći otpor da se meri trofej imala je Komisija CIC-a od tadašnjeg komesara izložbe, koji je vršio pritisak ,,sa strane" da se ne prihvati i ne ocenjuje trofej jer ga je on svrstao u atipičan, a i kasnije se nije pomirio sa činjenicom da je ovaj trofej novi državni prvak. Ovakav stav je potvrdio i time što je imao uticaja pri izradi Zakona o lovstvu, koji je izašao 1993. godine, da u delu iznošenja trofeja iz zemlje do vrednosti državnog prvaka, ne stoji trofej srndaća do 207,25 poena koliko je ocenjen trofej srndaća iz Kruščića, već stoji do 184,80 poena, što je vrednost predhodnog državnog prvaka.
Mi smo takav narod hoćemo da osporimo sami sebe, iako drigi to gledaju mnogo realnije nego mi sami. To bi značilo da trofej iz Kruščića nema sve merne elemente i da je automatski diskvalifikovan. Komisija CIC-a je većinom glasova izglasala da se trofej izmeri, jer je imao sve merne elemente, i tada je vrednovan sa 207,25 CIC poena.

Levo srndaća, sadašnji prvak Srbije, desno trofej iz Srpskog Krstura

Treba ovde istaći da trofej srndaća iz Kruščića pored drugih ocena koje su bile neosporne, a i među članovima Komisije postojale su određene nedoumice, od kojih su neke ostale i do danas pojedincima, odnosno lovcima koji su trofej viđali na izložbama nerazjašnjene. Pored ocena koje su bile neosporne, primera radi s obzirom da mu je raspon bio veći od 75%, od mogućih 4 (četiri) poena na raspon, dobio je 0 (nula) poena, za lepotu rogova (za pravilnost i simetriju dodeljuje se do 3 poena i za veličinu parožaka do 2 poena) od mogućih 5 (pet) poena dobio je 0 (nula) poena, i maksimalno je moguće da se oduzme 5 (pet) poena, što je ovom trofeju i oduzeto svih 5 (pet) poena. Sabiranjem poena dobijenih merenjem i množenjem sa odgovarajućim koeficijentom, i dodavanjem subjektivnih ocena i oduzimanjem odbitaka trofej srndaća iz Kruščića (lovac koji ga je odstrelio je Radan Stojanović) je dobio 207,25 CIC poena. U odnosu na predhodnog prvaka Jugoslavije i Srbije (koji je ocenjen na izložbi trofeja koja je održana od 6. do 15. novembra 1981. godine u Zagrebu, sa 184,80 CIC poena, odstrelio ga lovac Dina Ludoški iz Taraša), trofej iz Kruščića je za 22,45 CIC poena bio jači.

Nezvanična ocena srndaća iz Srpskog Krstura

Srndaća odstreljen 14. jula 2009 godine u lovištu Lovačkog društva ,,Fazan" u Srpskom Krsturu, LU Novi Kneževac, prema nezvaničnom merenju ,,Svet je dobio novog prvaka u kategoriji trofeja srndaća" kako stoji u prvoj informaciji koju smo mogli da saznamo u Lovačkom savezu Vojvodine.
Mišljenja sam da trofej srndaća ima sve merne elemente, da ima normalno razvijenu lobanju i da na osnovu toga ispunjava sve uslove za njegovo ocenjivanje, sa nadom da će i žiri CIC-a sve ovo imati u vidu i nakon isteka tri meseca na sledećoj senici Generalne skupštine ili na nekoj od Međunarodnih izložbi trofeja proglasiti ga novim prvakom sveta, ili na ad hok zakazanom sastanku Komisije za izložbe i trofeje. Da bi došao do CIC-ove Komisije potrebno je da imamo našu ocenu od Nacionalne komisije.

Trofej srndaća nezvanično je ocenila Komisija Lovačkog saveza Vojvodine (svi članovi ove Komisije imaju certifikan CIC-a o položenom ispitu za ocenjivača trofeja) sa 277,16 CIC poena, sa datumom 17. jul 2009. godine. Srndać je odstreljen 14. jula, a ocenjen 17. jula. Interesantno je da je dobio na težinu preko 80,00 poena, a za zapreminu preko 170,00 poena. Sabiranjem samo ova dva elementa trofej srndaća iz Srpskog Krstura je dobio više poena neko sadašnji aktuelni prvak sveta sa ukupnom ocenom od 246,90 CIC poena.

Iz lovišta Srbije do sada bilo nekoliko trofeja prvaci sveta
Podsećanja radi da je do sada iz naših lovišta bilo nekoliko prvaka sveta:
- Rogovlje jelena iz Kazuka - Bački Monoštor ocenjeni na Svetskoj izložbi u Diseldorfu 1954. godine (izložba održana od 16. do 31. oktobra) sa 248,55 CIC poena (lovac Dragoslav Stefanović), bio prvak sveta do 1971. godine (17 godina), kada ga je nasledio mađarski trofej jelena ocenjen sa 250,22 CIC poena na izložbi u Budimpešti 1971. godine, (izložba održana od 27. avgusta do 30. septembar),
- Kljove divljeg vepra sa Prokletija ocenjeni sa 142,30 CIC poena na izložbi koja je održana od 5. i 15. marta 1970. godine u Torinu, pod pokroviteljstvom CIC-a - Međunarodnog saveta za lov, (lovac A. Šabanoj odstrelio je vepra 1969. godine) i bile su prvak sveta do 1976. godine (nasledio ih rumunski trofej sa 143,25 CIC poena, ocenjen i proglašen prvakom sveta na izložbi trofeja u Češkim Buđevicama, održanoj 28. avgusta 12. septembra 1976.),
- Rogovi muflona ocenjeni na izložbi trofeja u Zagrebu 1981. godine sa 242,15 CIC poena (lovac Josip Broz Tito). Muflon je odstreljen u lovištu Karađorđevo a prvak sveta bio je do 1987. godine kada ga je pretekao trofej muflona odstreljen u lovištu Židlohovice u Češkoj. Ocenjen na izložbi trofeja u Budimpešti 1987. godine sa 245,40 CIC poena.

Trofej srndaća sadašnji prvak sveta iz Švedske

Ocenjen je i proglašen prvakom sveta na Generalnoj skupštini CIC-a održanoj u Dubrovniku od 16. do 20. maja 1983. godine. Komisija za lovačke trofeje je predložila, a Generalna skupština CIC-a prihvatila sledeće zaključke - inovacije:
- Prihvatila je predlog radne grupe za izmenu formule pri ocenjivanju trofeja muflona. Radna grupa za izmenu formule kod muflona zasedala je u Brnu, 1983. godine. suština izmene formule svodi se u činjenici što se najveći raspon rogova kod muflona meri samo kod tulaca na najvećem razmaku spoljašnjih strana rogova, a ne kao što je do tada bilo najveći raspon (na vrhovima rogova) bilo gde na rogu.
- Prihvaćeno je da sekod divokoze posebno dodeljuju medalje po polovima (kod divokoze: bronza od 95-100; srebro od 100-105 i zlato od 105 pa naviše; akod divojarca: bronza od 100-105; srebro od 105-110 i zlato od 110 pa naviše), tako što je ublažen kriterijum pri dodeli medalja kod divokoze na suprot divojarca za 5 poena.
- Vrhunski trofeji koji su kandidati za svetskog i nacionalnog prvaka mogu se, osim na lovačkim izložbama koje su pod pokroviteljstvom CIC-a, proglasiti prvacima i na Generalnoj skupštini CIC-a, ili ad hok Komisijama CIC-a.
- Pri ocenjivanju trofeja koji konkurišu za novog svetskog prvaka u Komisiji za ocenjivanje treba pozvati i predstavnika zemlje iz koje je dotadašnji prvak.

Dosadašnji prvak sveta, trofej švedskog srndaća, ocenjen je na Generalnoj Skupštini CIC-a održanoj u Dubrovniku od 16. do 20. maja 1983. godine. Trofejnu vrednost švedskog srndaća određivao je međunarodni žiri. Švedski srndać ocenje je sa 246,90 CIC poena. Komisija je bila u sastavu: Veljko Varićak - Jugoslavija; Werner Trense - Nemačka; Živko Rapaić - Jugoslavija i K. G. Whitehead Engleska. Predhodni trofej srndaća je bio iz lovišta Mađarske, ocenjen na izložbi (koja je održana od 24. avgusta do 8. septembra 1996.) u Budimpešti sa 231,53 CIC poena.

Iz tehničkih razloga, nismo bili u mogućnosti da slike koje su bile priključene u sam tekst, postavimo. Neke od slika (trofej, ocenjivački list...) iz rada, smo već objavili na drugim temama (CIC kriterijumi).
Sam tekst je objavljen u integralnoj verziji.
Srbijalov Admin Tim

PraviloPraviloPravilo
Udri me, ubi me, kožu mi deri, odavno ja sam spreman da mrem, opsuj mi oca, mater, i sve po spisku, samo mi nemoj dirati SREM.
Palica
PalicaPalicaPalicaPalicaPalica

http://www.youtube.com/watch?v=L8U1EI...8U1EIESS1M

"Ko se iskreno bori za pravdu i istinu, mora biti spreman da se žrtvuje!"

"Dođu, tako, vremena, kad pametan zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati!'' - Ivo Andrić

"Ako Kosovo nije naše, zašto od nas traže da ga damo...? Ako je njihovo, zašto ga otimaju...? A ako već mogu da ga otmu ne znam sta se vec toliko ustručavaju... ?"
 
Lala
 Tekst se dotakao jedne teme, koja je bila povod za burne rasprave i polemisanja. Bilo je velike diskusije oko pomenutog srndaća, koji nije verifikovan kao svetski prvak.
Mislim da su se u ovom slučaju (oko tog srndaća) igrale velike igre, i da su učestvovali mnogi igrači, a da su u igri bili veliki interesi mnogih, i u Srbiji, a i van nje. Možda je zaista u igri, izmedju ostalog, i priča o pokušaju nameštanja? Ili obrnuto, priča o pokušaju miniranja ugleda srpskog lovstva, na medjunarodnom polju, da je trofej bio u lovištu, da je uredno odstreljen, da je sve u redu, ali da je nekom zasmetalo što je tako? Ja sam i dalje u konfuziji, oko prave pozadine priče.
Tekst se, po mom mišljenju, bavi više formom (postojanje mernih elemenata, tipičan ili atipičan trofej, procedura, itd.), nego što je usmeren u pravcu utvrdjivanja činjenica vezanih za postojanje jednog takvog grla u lovištu, samog čina odstrela, i sličnih stvari, što naravno i ne može biti predmet jednog rada.
To je razumljivo, jer samo akteri ove priče znaju sve detalje, nije stvar jednog članka ili rada, da se bavi nekom 'istragom'.
I dalje ostaje nejasno, šta je u stvari tačno, i da li je prašina koja se digla oko ovog slučaja, bila sa ili bez osnova. Očito da je nešto u igri, šta tačno, nisam u stanju da prepoznam.
Bogu 'fala, što sam Lala Smile
 
Sremac75
 Suština je u sledećem:
Beuković, Zeremski i Novkov ocene "Svetskog prvaka" sa 277,16 CIC poena, jelo se, pilo, slavilo, oglašeno na sva zvona..........
Onda dođe Nacionalna komisija i Ćeranič i sabije im do jaja, ali se o tome ćutalo........ lovna tajna!


http://www.lovack..._stamp.pdf
PraviloPraviloPravilo
Udri me, ubi me, kožu mi deri, odavno ja sam spreman da mrem, opsuj mi oca, mater, i sve po spisku, samo mi nemoj dirati SREM.
Palica
PalicaPalicaPalicaPalicaPalica

http://www.youtube.com/watch?v=L8U1EI...8U1EIESS1M

"Ko se iskreno bori za pravdu i istinu, mora biti spreman da se žrtvuje!"

"Dođu, tako, vremena, kad pametan zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati!'' - Ivo Andrić

"Ako Kosovo nije naše, zašto od nas traže da ga damo...? Ako je njihovo, zašto ga otimaju...? A ako već mogu da ga otmu ne znam sta se vec toliko ustručavaju... ?"
 
DakiNS
 Eto koliko daleko moze da odvede ljudska glupost bahatost i pohlepa. Od G.Novkova se nisam nadao da ce ucestvovati u tome dok za dvojicu ostalih mislim da je normalno takvo ponasanje
KADA BUDEM LOVIO U VEČNIM LOVIŠTIMA LOVIĆU SA BRETONOM
 
nenadx
 Ima tu mesta za igru,samo koja je???
Mislim da su par stvari bitne.Prva je vrh tj CIC,koji jos uvek nema resanja za mnoga pitanja,a tvrdoglavo se drži vrednosti koje je sama svojevremeno nametnula.Sta se dobilo?Ako se kaže ima merne elemente,netreba tu mnogo pameti-taj nas ih ima,ma kakav da je.Dalje nasi eksperti CICa su verifikovani,pa nerazumem,kako ih mogu pobiti neki drugi...Medjutim,cudno je da potpisani(zvanicni ili ne)ne brane svoj stav u javnosti i zapuse usta svima koji osporavaju njihovu strucnost....
Dalje-price o uvozu tog grla,tretiranju hormonima,vestackom hranom,farmskom uzgoju...su svakako zanimljiva tema,ali su u ovom slucaju u domenu spekulacija i stvar utvrdjivanja,na koje treba da reaguju zaduženi za to....
Veruje li neko da poznavajuci biologiju srnece divljaci i saznanjima vezanim za rast rogovlja Svedska može imati prvaka sveta,bez intervencija coveka.Ali eto ima ga ....Verujem da ce se u dogledno vreme-kada se promene shvatanja o trofejima, svi slatko smejati,mnogim sadasnjim svetskim prvacima,Do tada ovaj nas je No 1,a kada nam budu obrazložili (javnosti)zbog cega nije,prihvaticemo.U medjuvremenu isto i mi možemo sumnjati u teoriju zavere....I da,ako su nasi eksperti nesto zabrljali i stavili pod sumnju svoje ime,to njima služi na cast....
Dobar pogodak
 
Nikola Vojinovic
 Nisam strucnjak ni poznavaoc...
Patriota jesam, ali sam takodje realan!
Uporedite aktuelnog svetskog prvaka sa nasim "kandidatom"...

Sem tezine, sta "naseg" kandiduje?!

i26.tinypic.com/2mmfwud.jpg

img16.imageshack.us/img16/7975/448x0weltrekord1.jpg
Priroda, kerovi i lov!
 
sheytan
 ^ Lepota? Confused

Smeko

Nisam ljubitelj trofeja uopšte, al ovakvog kao što je naš u qći ne bih držao... 
novi način otvaranja tema je bzvz... Sad

DOBAR DVOGLED!!! iveli 3

http://www.youtube.com/watch?v=GOzgvb4hc5U
 
nenadx
 Lepa ona pesma....
U pravu ste,ali se namecu pitanja.a najvaznije je osnovno-sta se i kako definise za trofej srndaca.Ako se izmedju ostalog kaze ...da ima merne elemente,,,ovaj nas ih ima..A sto se tice umetnickog dojma,pa postoji i tu stavka pri ocenjevanju kada se daju bodovi za izgled.Sa druge strane,ako ima dopunskih ekspertskih objasnjenja,..pa ovi nasi omanu,onda su bruka struke,a LSS,LSV,CIC treba da se ograde od njih.....Sta je poenta,ako je potreban konzilijum za dijagnostiku trofeja,postavlja se osnovno pitanje sistema vrednjovanja istih...
Dobar pogodak
 
Sremac75
 Izveštaj Nacionalne komisija za ocenjivanje trofeja LSS

Nacionalna komisija za ocenjivanje trofeja Lovačkog saveza Srbije je na osnovu uvida u dostupne informacije i činjenice da vlasnik trofeja nije dostavio trofej na uvid do dana 16.10.2009. godine, u 14:20 donela sledeći zaključak:

"Trofej srndaća nije odgovarajuće gazdinske starosti, nema merne elemente, proglašava se abnormalnim (lovački: dvostruki perikaš), nedostaju dokazi o prirodnosti i poreklu trofeja i obaveštava se kancelarija CIC-a u Mađarskoj o zaključku komisije".

O b r a z l o ž e n j e
Dana, 17.07.2009. godine, komisija za ocenjivanje trofeja Lovačkog saveza Vojvodine (u daljem tekstu LSV) izvršila je ocenjivanje trofeja srndaća donetog od strane vlasnika trofeja. Na osnovu izjave vlasnika, komisija je u odgovarajuće rubrike
ocenjivačkog lista upisala osnovne podatke: ime i prezime lovca, mesto boravka, država, naziv lovišta, mesto zvano (lokalitet) i datum lova.
Kako se radi o trofeju koji konkuriše za titulu najjačeg trofeja ( 277,16 CIC p.), predsednik LSV je obavestio predsednika CIC-a sa molbom šta je sve neophodno za zvaničnu verifikaciju od strane CIC Komisije za izložbe i trofeje.
Kancelarija Međunarodnog saveta za lov i zaštitu divljači, CIC, uz konsultacije sa potredsednikom CIC-ove komisije za izložbe i trofeje iz Srbije, prihvatila je usmenu informaciju da se predmetni trofej srndaća ne ocenjuje zvanično.
Podatak o nezvaničnom svetskom prvaku iz Srbije je objavljen od strane lovačkih medija ali istovremeno je objavljen podatak i o osnovanoj sumnji u prirodnost trofeja.
Pored navedenog zaključka o trofeju, planira se preduzimanje mera za proveru autentičnosti podataka o odstrelu i poreklu srndaća.

P r e d s e d n i k
Nacionalne komisije za ocenjivanje trofeja, s.r.

PraviloPraviloPravilo
Udri me, ubi me, kožu mi deri, odavno ja sam spreman da mrem, opsuj mi oca, mater, i sve po spisku, samo mi nemoj dirati SREM.
Palica
PalicaPalicaPalicaPalicaPalica

http://www.youtube.com/watch?v=L8U1EI...8U1EIESS1M

"Ko se iskreno bori za pravdu i istinu, mora biti spreman da se žrtvuje!"

"Dođu, tako, vremena, kad pametan zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati!'' - Ivo Andrić

"Ako Kosovo nije naše, zašto od nas traže da ga damo...? Ako je njihovo, zašto ga otimaju...? A ako već mogu da ga otmu ne znam sta se vec toliko ustručavaju... ?"
 
DakiNS
 Nije donet trofej pa usmeno da se ne ocenjuje zvanicno u stvari sta je pisac hteo da kaze da su shvatili da nije im prica svuda legla pa daj da se ispravlja sta se ispraviti daHisterian
KADA BUDEM LOVIO U VEČNIM LOVIŠTIMA LOVIĆU SA BRETONOM
 
chaki
 tu je druga igra oko tog trofeja ali o tome malo kasnije kad bude vise upisa.
 
nenadx
 EBravo 2 sad je sve jasno i potpisano s.r.
Nema vise sta da se upisuje,chaki,daj pisi o igri.
Dobar pogodak
 
Lala
 Pa evo, imamo i suprotstavljena mišljenja:
prof.Ristić smatra da taj trofej srndaća IMA potrebne merne elemente, dok Nacionalna komisija sa svojim predsednikom na čelu smatra da taj trofej NEMA potrebne merne elemente, i da je abnormalan.
Ne mogu da sumnjam u stručnost bilo koga, niti imam dovoljno znanja da bih se usudio to da radim. Ali mislim da bi bilo najbolje za lovstvo Srbije, da sednu, suprotstave argumente, pogledaju pravila o ocenjivanju, i što je najvažnije, da konačno dobiju na uvid taj trofej, i da ga izanaliziraju sa stručne strane. Potom da usaglase stavove i mišljenja, i izadju pred lovačku javnost sa jasnim i preciznim objašnjenjem!
Time bi se konačno stavila tačka na ovu agoniju i moguću blamažu. Pa ili da se skine senka koja je pala i na lovca koji je prijavio odstrel, i sa komisije koja ga je (kažu 'nezvanično', ali na zvaničnim dokumentima) ocenila, ili da se konačno razotkrije prava istina, šta se tačno dešavalo? Ako ostane ovako nedorečeno, još dugo će se vući repovi i priče, kako u Srbiji, tako i van nje.
Sve ostalo je u domenu priča i glasina, svakakve vrste, pa sve do teorija zavere.
Ili se možda čeka, da ovu priču 'pokriju snjegovi, ruzmarin i šaš', pa da padne u zaborav?
Bogu 'fala, što sam Lala Smile
 
nenadx
 Lalo,Sremac odlicno sto nedate da trava zaborava prekrije....eto imamo suprotstavljene stavove u vrhu....Ovaj slucaj ima najmanje dve dimenzije.U jednu se nebih upustao bas zbog mogucih manipulacija a u nedostatku cinjenica,a ona je posledica...Bitan je i ovaj osnovni,koji govori o nedovoljnoj izdefinisanosti tretiranja trofeja j nacina ocenjivanja...Posto nemogu da verujem da su neki nasi eksperti bas toliki sabani...nekako mi je lakse da svalim odgovornost na CIC,kao inicijalnu kapislu.
Neka vide kako to rade SCI i BCC-ovako su stvorili jurnjavu za trofejima i okrenuli lovstvo naglavacke,stvorivsi aparat za pravljenje para-A gde su tu obicni lovci...E je.. ga ako nastavim otici cu do Wilhelma Clintona....Ma jesu li to rozi?jesu li bili na tom srndacu?Sta se bunimo.Imamo svetskog prvaka po Cicu i.(tacka)Cry
Dobar pogodak
 
chaki
 ajde ovako da idemo nekim redom.

Odstreljen je srndac koji je proglasen za svetski rekord. Strani lovci bi isgurno krenuli da dolaze ovamo jer bi se nadali da ima slicnih komada i ostavili bi lepe parice. Sa tim paricama bi se mnoga lovacka drustva snasla i prezivela teske trenutke. Posto je napravljena frka oko tog srndaca (vesto smisljenja) LU su ostala bez planiranog i kakvog-takvog prihoda i krece frka jer su izbori bili na pomolu. Rukovodstva LU posto nije bilo prihoda se nalaze na udaru onih koji su dobili zadatak da naprave frku. Frka traje te i sledece godine jer je bruka velika ispala da smo lazovi prevarnti i turista opet ima malo.Posto se zna da je u vecini LU frka i da je situacija pripremljena krece se u osnivanje VL. Dolaze izbori i snage koje to rade po zadatku uzimaju vlast u vecini LU. Da bi se oprali jer su videli da su lovci nezadovoljni postavljaju gdina Pazina da lovcima zamazu oci. medjutim zaboravili su da su lovci otvorili oci i da sve to nece ici tako lako.

Mozda sam malo nabacao stvari ali to je to. Veliku stvar u svemu tome je odigrao i No.1 jer je on cas grejao cas hladio celu situaciju oko tog srndaca. Zvao jednog po jednog a kad je video da je preterao onda je zvao i ponosnog lovca a ovaj ga skinuo sa one stvari ladno americki za sva vremena.
 
Lala
 Meni je još jedna stvar upala u oči, iz izveštaja Nacionalne komisije, iz zaključka, da obaveštavaju Nacionalnu komisiju CIC u Madjarskoj, o svom zaključku!?
Zašto bi naša Nacionalna komisija obaveštavala drugu komisiju iz susedne zemlje, o svom zaključku?
Ma najbolje je da već jednom struka zauzme decidiran stav, po ovom pitanju. Ako se neko ne slaže sa većinskim stavom, uvek može da izuzme mišljenje.
Ali, šta je većinski stav struke? Nemam pojma!
Bogu 'fala, što sam Lala Smile
 
zoranp
 

nema merne elemente, proglašava se abnormalnim (lovački: dvostruki perikaš),


...ovo je po meni jedino razumno i stručno rečeno u celoj ovoj priči, za sve ostalo se treba pobrinuti MUP i Sud !!!..a odgovorne zna se već gde!!..i netreba dati da ova ljaga i sramota za naše lovstvo ostane nerasvetljena, jer dosta je laganja i mutljanja!!!
MOLITVA ZA LOV
Jesam.
I moja puška i moj pas.
Lovac sam,
al' pravičan.
Kao što Plakida bejaše, čuvši glas
Gospodnji Isusa Hrista,
i posta Evstatije.
Čuvaj me Gospode bože iskušenja
i u pravdi održi me,
da se po zapovedima tvojim vladam
i podari mi plen koji mi i uistinu pripada.
Poštujući tebe, poštujem i tvoje darove,
što njeno veličanstvo priroda ima,
a zavet Gospodu, da ne skrnavim delo
Božjih ruku, dajem i molim
za pušku i mog psa.
Amin.


Rodeo
 
chaki
 gde je tu sramota kad je ovaj srndac u pitanju i ako je sramota onda je sramota u samom startu a ne prvo obnarodovati da je SVETSKI PRVAK a posle necega povuci sve i reci da je perikas.

Uostalom i CIC nije imao nista protiv da to bude svetski prvak osim price da je gajen u gateru i da je svercovan i da je ovo i da je ono. Ima tu dosta nepoznatih i ne bih bio spremen da dam sud onako lako kao neki.

Licno ne volim trofeje i kacenje po zidu ali za nekoga ko to voli on je lep ukras i nesto cime moze da se ponosi lovac.
 
Skoči na forum:

Slične teme
Tema Forum Odgovori Poslednji upis
Lov na srndaća LOV NA KRUPNU DIVLJAČ 2130 29.04.2024. 10:04
Obrada trofeja. GALERIJA TROFEJA I UMETNIČKIH DELA 91 02.06.2017. 17:41
Galerija abnormalnih srndaća GALERIJA TROFEJA I UMETNIČKIH DELA 86 13.02.2017. 20:42
Kolekcije trofeja! GALERIJA TROFEJA I UMETNIČKIH DELA 80 19.05.2015. 21:45
Rast, razvoj i deformacije parogova srndaća STRUČNI I NAUČNI RADOVI IZ OBLASTI LOVSTVA 5 12.05.2014. 18:46
Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 14
Online članova: 0


Ukupno članova: 4,443
Najnoviji član: SSG

Poslednje vesti
14. Међународни сајам лова, риболова и ловног т...
Bogata ponuda za ljubitelje lova i ribolova na Sajmu u hali „Čair“
УСКРШЊА ЧЕСТИТКА
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ за Сајам наутике, лова и ...
44. MEĐUNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


tomo vrbas
Offline
· 01.01.2024. 19:30

Сретна Нова година колеге ловци да сте ми живи и здрави, и да вас ловачка срећа и око и даље служе! 🍻

avatarPlaninko011
Offline
· 01.01.2024. 17:21

Drage kolege želim vam zdravlja, lične i lovačke srece u 2024toj. (I da nam se ružne stvari ne ponavljaju).


avatarslavaplana
Offline
· 15.12.2023. 13:46

Niko ništa ne piše na forumu.LSS radi punom parom.Ima podršku lovaca.Jedni isti 30 god sede po U.O.i udruženjima.Nisu oni krivi mi smo Cenzurisano što to trpimo.


avatarHunter_lovac
Offline
· 12.12.2023. 23:19

Planirao sam da polozim za dozvolu za pusku ali ja nosim naočare pa me zanima da li ja mogu da prodjem lekarski pregled pozdrav


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:13

Drug i ja bi se učlanili u neko lovačko društvo u Banatu, da li neko zna gde se primaju članovi sa strane?


avatarStevo Kuzmanovic
Offline
· 14.02.2023. 09:10

Pozdrav svima..


Anita Randjelovic
Offline
· 11.02.2023. 15:09

Da li neko zna proceduru zamene cevi kod karabina?


avatarLovac Stari
Offline
· 05.02.2023. 14:32

Neka ti je laka zemlja Lalo.


avataralex
Offline
· 30.01.2023. 23:30

Zbogom Lalo 💔


avatarslavaplana
Offline
· 30.01.2023. 12:36

Poslednji pozdrav Ivanu Matkovicu-Lali sa Srbijalova.

63,409,645 posete www.srbijalov.com