Lovački portal SRBIJALOV - Novosti: Obaveštenje o postupku dobijanja lovne karte


Navigacija
 Naslovna
 Vesti
 FORUM
 Pravila sajta
 Kodeks lovaca
 Kalendar lova
 Članci o lovu
 Sajmovi lova
 Galerija
 Linkovi
 Knjiga gostiju
 Kontakt
 REKLAMIRANJE
Anketa članova
Kako rešiti sukob izmedju lovačkih saveza na relaciji LSS - LSV?

Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima za sve funkcije, pre promene Statuta LSS
35% [19 Glasa]

Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
Vanrednim izborima posle promene Statuta LSS
17% [9 Glasa]

Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
Vanrednim izborima, osim predsedničkih, pre promene Statuta LSS
35% [19 Glasa]

Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
Ostaviti LSV u ovom zamrznutom statusu u LSS
13% [7 Glasa]

Glasova: 54
Morate se ulogovati da biste glasali.
Start: 22.11.2018. 17:13

Arhiva anketa
REKLAME
REKLAMIRAJTE SE KOD NAS

Domen za Lovačka udruženja

Lovački savez Centralne Srbije


Magazin PREDATOR

SUNTEK Lovačke kamere

INTERMAKER
Vreme

Obaveštenje o postupku dobijanja lovne karte

На основу чл. 30. став 1.  Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр.

79/05,101/07 и 95/10), а вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник

РС”, број 18/10),

Директор    Управе     за     шуме     Министарства    пољопривреде,    шумарства     и водопривреде доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ДОБИЈАЊА ЛОВНЕ КАРТЕ

1.     Државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу  Решења   Министра  пољопривреде,  шумарства  и  водопривреде,  број  119-01-

26/2012-03 од 08. августа 2012. године, донео је Одлуку о утврђивању висине накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи и висине накнаде за ловну карту, број

401-00-00481/2013-10 од 15. марта 2013. године, којом је утврдио да висина накнадe за ловну карту износи 1000,00 динара.

2.     Министарство   пољопривреде,   шумарства   и   водопривреде   (у   даљем   тексту: Министарство) је спровело процедуру штампања ловних карата за ловну 2013/2014. ловну годину.

3.     Дистрибуцију ловних карата корисницима ловишта за ловну 2013/2014. годину, вршиће  Министарство преко  Управе за шуме  и  органа Покрајинског  секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводинe надлежног за послове ловства (у даљем тексту: покрајински орган надлежан за послове ловства).

Покрајински орган надлежан за послове ловства ће до 10.04.2013. године доставити

Министарству захтев за преузимање одређеног броја ловних карата.

4.     Лице које испуњава услове за добијање ловне карте (у даљем тексту: подносилац захтева  за  добијање  ловне  карте)  подноси  захтев  за  добијање  ловне  карте  једном  од корисника ловишта, у складу са Законом, и прилаже доказ о извршеној уплати накнаде за ловну карту (оригинал уплатнице), на рачун и по моделу из тачке 9. овог обавештења.

Корисник ловишта мора да прихвати захтеве за добијање ловних карата од сваког заинтересованог лица које приложи доказ о извршеној уплати накнаде за ловну карту у складу са овим  обавештењем и доказ да испуњава услове из члана 60. став 2. Закона о дивљачи и ловству.

5.     Корисник ловишта доставља Министарству следећу документацију:

-     Попуњен, оверен и потписан Образац захтева за преузимање ловних карата, који се налази у Прилогу 1. овог обавештења и чини његов саставни део,

-     Попуњен Образац захтева за преузимање ловних карата у електронском облику (CD), на основу  Обрасца захтева за преузимање ловних карата који корисник ловишта преузима са сајта Министарства.

-     Оригинални потписани и оверени акт корисника ловишта којим потврђује да је одређено лице (име и презиме, ЈМБГ, број личне карте), овлашћено за преузимање ловне

 

карте од Управе за шуме/покрајинског органа надлежног за послове ловства, односно шефова одсека за шумарску и ловну инспекцију/начелника покрајинске шумарске и ловне инспекције,

-     Оригинал уплатнице о извршеној уплати накнаде за ловну карту на рачун прописан за уплату јавних прихода (према моделу из тачке 9. овог обавештења) или

-     Оверен извод из банке уколико је уплатилац накнаде за ловну карту правно лице из тачке 11. овог обавештења.

6.     Након увида у документацију из тачке 5. овог обавештења и уношења података у информациону   базу  која  се  налази   у  Управи  за  шуме,  ловне  карте  могу  да  се дистрибуирају корисницима ловишта.

За преузимање  ловних  карата  корисник  ловишта  мора  да  најави  свој  долазак најмање један дан раније.

Ловне карте могу се преузети у:

-    Управи за шуме (контакт особа: Гордана Глигорић,  gordana.gligoric@minpolj.gov.rs,

телефон: 011-311-76-11, 064-80-55-817), Омладинских бригада 1, Нови Београд.

-   Седиштима одсека републичке шумарске и ловне инспекције у:

-   Чачку,  Жупана  Страцимира  2,  Чачак;  телефон/факс  032-34-72-40,  (шеф  одсека: Срђан Ковачевић, 064- 88-18-680)

-   Нишу, Страхињића Бана бб, Ниш, телефон: 018-50-51-30,  факс: 018-52-37-42 (шеф одсека: Звијездан Нишавић, 064- 88-18-675)

-   Краљеву, Трг Јована Сарића 1, Краљево, телефон/факс: 036-30-87-38, (шеф одсека: Бранислав Шарчевић, 064- 88-18-681)

-   Покрајинском  секретаријату  за  пољопривреду,  водопривреду  и  шумарство  АП Војводине, телефон/факс: 021-456721, Бул. Михаила Пупина 16, 21 000 Нови Сад).

7.     Уплата накнаде за ловну карту врши се на:

-  рачун примаоца: 840-741525843-35

-  износ: 1000,00 динара

-  модел: 97    позив на број: контролни број – општина пребивалишта лица које подноси захтев за добијање ловне карте кориснику ловишта (шифра са контролним бројем

– према списку у Прилогу 2.)

-  сврха уплате: накнада за ловну карту

-  прималац: Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије.

8.     Лице које је кориснику ловишта поднело захтев за добијање ловне карте, уплату накнаде  за  ловну карту  врши  у  општини  где  има  пријављено  пребивалиште  односно боравиште, у складу са Списком шифара и контролних бројева градова и општина, који је саставни део овог обавештења.

9.     Корисник ловишта (јавно предузеће, ловачки савез, ловачко удружење, предузеће), може  збирно  уплатити  накнаде  за  ловне  карте  за  сва  заинтересована  лица  (чланови удружења и остали домаћи ловци), са јасно наведеном сврхом уплате (накнада за ловне карте по броју комада).

10.    Корисник ловишта попуњава, оверава и потписује ловне карте преузете од Управе за  шуме/покрајинског органа надлежног за послове ловства, односно шефова одсека за шумарску и ловну инспекцију/начелника покрајинске ловне инспекције и прослеђује их, у року од највише 15 дана од дана  преузимања ловних карата, ловцима који су поднели захтев за добијање ловне карте, искључиво према списку који је додељен у Министарству са одређеним регистрационим бројем ловне карте за свако именовано лице.

11.    Туристичка агенција која има закључен уговор о пружању ловно-туристичких услуга са корисником ловишта дужна је да обезбеди ловну карту, дозволу за лов иностраном ловцу, као и све друге документе, у складу са Законом. Туристичка организација, уз најаву лова, благовремено доставља кориснику ловишта и захтев за обезбеђивање потребног броја ловних карата за ловце.

12.    Покрајински  орган  надлежан  за  послове  ловства,  односно  шефови  одсека  за шумарску и ловну инспекцију/начелник покрајинске ловне инспекције, по захтеву Управе за  шуме  достављају  извештаје  о  броју  задужених,  расподељених  и  нерасподељених ловних карата, а на крају ловне 2013/2014. године и коначни извештај. 

13.    Министарство ће нерасподељене ловне карте комисијски  раздужити најкасније до

30.04.2014. године. 

ДИРЕКТОР Перица Грбић

 

Прилог 1.

 

(М.П.)

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ЛОВНИХ КАРАТА

Назив корисника ловишта:

Место и адреса:

 

Ред.

бр.

 

Име и презиме подносиоца захтева за добијање ловне карте

 

 

ЈМБГ

 

Место пребивалишта и адреса стана

 

Врста ловне карте

Рег. бр. ловне

карте

-попуњава

Министарство-

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

-     Корисник ловишта под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, својим потписом и  печатом потврђује да су подаци у Захтеву који је доставио Министарству тачни. 

 

Место и датум достављања Захтева: Овлашћено лице корисника ловиштa 

Прило

Овлашћено лице Министарства за попуњавање колоне бр.6. Захтева:


 

 

 

 

 

 

г 2.

 

 

 

 

Град, Општина

 

назив

шифра са контролним бројем

3

5

 

 

Вождовац

41-019

Младеновац

82-070

Сопот

47-017

Нови Београд

59-013

Земун

35-021

Стара Пазова

72-235

Инђија

44-212

Сурчин

17-124

Палилула

53-015

Врачар

38-020

Звездара

32-022

Гроцка

62-012

Стари град

44-018

Савски венац

50-016

Чукарица

65-011

Раковица

29-120

Барајево

68-010

Лазаревац

27-056

Обреновац

56-014

Ваљево

68-107

Мионица

85-069

Осечина

64-076

Лајковац

30-055

Уб

74-105

Љиг

12-061

Врање

47-114

Босилеград

14-028

Бујановац

08-030

Прешево

46-082

Сурдулица

07-095

Владичин Хан

56-111

Трговиште

83-102

Зајечар

41-116

Бољевац

20-026

Бор

17-027

Кладово

66-043

Књажевац

60-045

Мајданпек

06-063

Мајданпек

06-063

 

назив

шифра са

контролним

 

 

 

бројем

Неготин

76-072

Сокобања

10-094

Јагодина

04-096

Ћуприја

96-033

Деспотовац

87-036

Параћин

61-077

Свилајнац

98-097

Рековац

25-089

Крагујевац

48-049

Страгари

20-123

Кнић

63-044

Аранђеловац

89-003

Топола

86-101

Баточина

74-008

Лапово

26-121

Рача

34-086

Краљево

45-050

Врњачка Бања

44-115

Трстеник

80-103

Крушевац

39-052

Александровац

95-001

Брус

11-029

Варварин

65-108

Ћићевац

02-032

Лесковац

21-058

Бојник

     
Komentari
1839 #1 elko
dana 05.04.2013. 12:12
I najbolje je ovako, bolje nego da se vratimo na staro, na ucene i monopol i preko svega na zloupotrebe oko lovnih karata koje su bile prisutne u periodima kada su pojedini imali monopol i radili šta su hteli.

Jedna opaska, prilikom preuzimanja lovne karte od strane lovca - pojedinca trebalo bi da lice koje preuzima lovnu kartu to potvrdi svojim potpisom.

Na žalost Zdrpića i sličnih ponovo nije uspeo manevar obmane Ministartva i povlaćivanje monopolističkog položaja bilo kog pravnog subjekta u lovstvu.
136 #2 Lala
dana 05.04.2013. 12:41
Još prošle godine pre početka distribucije lovnih karata sam pisao na forumu o propustu koji je tada načinjen nepredvidjanjem roka u kojem korisnik lovišta mora da dostavi lovnu kartu podnosiocu zahteva, a o tom propustu sam obavestio nadležne u Upravi za šume. Drago mi je da je sada taj propust ispravljen, i da neće više biti slučajeva da lovci plate lovnu kartu u proleće, a da je dobiju na leto ili jesen!
1319 #3 Gedza66
dana 05.04.2013. 13:24
Aplauz za direktora Grbica!!!

Odredjeni su rokovi Lalo ali ima li predvidjene sankcije (gde, kakva, koliko....?) ako se neko ne pridrzava ove instrukcije, odnosno obavestenja???
986 #4 ohotnik
dana 05.04.2013. 13:27
Petnest dana od preuzimanja lovnih karti Sto po nasemu obicaju je na pitanje da li su stigle lovne karte ce slediti odgovor jos ih nismo uzeli od ministarstva nisu gotove.Tako da ja nevidim neko znacajno poboljsanje.
1459 #5 Indjijanac
dana 05.04.2013. 21:53
još jedna u kolekciji bisera,odredjen rok za distribuciju a kaznene odredbe za nepoštovanje roka NEMACry
Upišite komentar
Molim Vas ulogujte se da biste upisali komentar.

Reklame
REKLAMIRANJE NA SRBIJALOV
PRIJAVA
Još uvek niste član?
Kliknite ovde za registraciju.
Online korisnika
Online gostiju: 13
Online članova: 1


Ukupno članova: 4,421
Najnoviji član: Grofmilic

Poslednje vesti
Automobil udario srndaća na pešačkom prelazu na Novom Beogradu
Sazvano zasedanje SKupštine LSS
Novi 'zaštitarski' napad na lovce
Divljač na pitomoj planini
Popularizacija lovstva

Pričaonica
Morate se logovati da biste pisali poruku.


avatarVoganjac
Offline
· 07.05.2022. 20:30

i eto kupljena je Beretta Odobreno u decembru bogu hvala....Pozdrav svim kolegama


avatarPlaninko011
Offline
· 24.04.2022. 12:38

Drage kolege Hristos voskrese i srecan vama i vasim porodicama praznik


avatarVoganjac
Offline
· 24.11.2021. 16:43

Zelim da pozdravim sve kolege ovog foruma i da podelim radosni vest.... Dobio sam nabavku dozvolu i napokon kupujem pusku za dve nedelje😊koliko sam srecan nemogu vam opisati... 💓


avatarbogoljub
Offline
· 02.05.2021. 08:21

Hristos vaskrese


avatardalibor
Offline
· 24.03.2021. 09:49

Pozdrav kolege nakon duzeg vremena iveli 4


avatarLimun
Offline
· 13.03.2021. 20:30

Pozdrav Slavo takođe posle dugo vremena Bye


avatarslavaplana
Offline
· 06.03.2021. 12:42

Dobar dan posle 5god.


avatarbogoljub
Offline
· 10.01.2021. 07:20

Obradoviću srećan rođendan iveli


avatarPlaninko011
Offline
· 07.01.2021. 06:31

Hristos se rodi kolege i da proslavite praznike sa vasim porodicama u zdravlju i sreci.


avatarbogoljub
Offline
· 18.12.2020. 22:17

Srećan rođendan lovci Rodjendan
61,698,935 posete www.srbijalov.com